Ozan Yanar. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kolme edustajaa vapauttaisi kannabiksen, mutta ei viinejä

Monet vihreiden vaikuttajat kannattavat vaalikoneessa kannabiksen ’vapauttamista’.

Ilta-Sanomien avatussa vaalikoneessa on eduskuntaehdokkaille 35 kysymystä. Yksi niistä on Kannabis pitää vapauttaa Suomessa.

Vaalikoneeseen on vastannut 19 Helsingin vihreiden eduskuntaehdokasta. Heistä 12 on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että kannabis pitää vapauttaa.

Kannabiksen haluaa pitää laittomana kuusi Helsingin vihreiden ehdokasta. Heistä tosin moni on lisännyt perusteluihinsa esimerkiksi, että ”käytöstä rankaiseminen ei ole järkevintä” (Outi Alanko-Kahiluoto) tai ”lieventäisin kuitenkin rangaistuksia” (Pekka Haavisto).

Uudellamaalla vihreät ovat jo selvästi kannabiskielteisempiä kuin Helsingissä. Uudenmaan 31 vihreästä eduskuntaan pyrkijästä kannabiksen vapauttaisi 11 ehdokasta. Eri mieltä on 16 ehdokasta.

Kannabista kyllä,
mutta ei viiniä

Mielenkiintoiseen näkemykseen ovat päätyneet vihreiden kansanedustajat Ozan Yanar, Jyrki Kasvi ja ryhmäjohtaja Krista Mikkonen sekä puolueen varapuheenjohtaja Maria Ohisalo. Kaikki kolme kannattavat vaalikoneessa kannabiksen vapauttamista.

Vaalikoneessa on myös kysymys Viinien myynti ruokakaupassa pitää sallia. Sitä Yanar, Kasvi, Mikkonen ja Ohisalo eivät kannata.

Maria Ohisalo. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Näin he perustelevat näkemyksiään kannabiksen vapauttamisesta ja viinin pitämisestä Alkossa:

– Laittomaksi määriteltyjen päihteiden käytöstä tai pienten määrien hallussapidosta ei pidä rangaista. Ihmisten kynnystä hakea apua pitää madaltaa ja kuntoutukseen pitää olla riittävät resurssit. (Ozan Yanar kannabiksen vapauttamisesta.)

– Ihannemaailmassa olisi hienoa, jos viinejä myytäisiin ruokakaupoissa. Asiantuntijoiden mukaan terveydelliset ja sosiaaliset haitat olisivat kuitenkin yhä nyky-Suomessa liian suuret. (Ozan Yanar viinin myynnistä ruokakaupassa)

Jyrki Kasvi. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

– Ruokakaupat myisivät lähinnä perusviinejä. Alko tarjoaa hyvän valikoiman tasapuolisesti kautta maan. (Jyrki Kasvi viinin myynnistä ruokakaupassa.)

Krista Mikkonen. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

– Lähtökohtaisesti pidän tärkeänä, että päätökset tulee tehdä heikoimman näkökulmasta ja siksi on varmistettava ettei saatavuuden lisääminen johda ongelmakäytön lisääntymiseen. (Krista Mikkonen viinin myynnistä ruokakaupassa.)

– Päihdepolitiikan painopistettä on siirrettävä käyttäjien rankaisemisesta haittojen vähentämiseen. (Maria Ohisalo kannabiksen vapauttamisesta.)

– Alkoholin saatavuuden parantaminen on suoraan yhteydessä alkoholin kokonaiskulutuksen kasvuun ja alkoholihaittojen lisääntymiseen. … Alkoholin korkea verokanta on perusteltu. Verotus ohjaa kulutusta, ja sen avulla saamme varoja alkoholihaittojen hoitoon ja ehkäisyyn. (Maria Ohisalo viinin myynnistä ruokakaupassa)

Vihreiden kansanedustajista kannabiksen vapauttamista haluavat myös ainakin Emma Kari ja Olli-Poika Parviainen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt