Kokoomuksen Sari Raassina: Sote-valmistelu saa lisää tarvitsemiaan paukkuja

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Raassina pitää tarpeellisena hallituksen esitystä osoittaa lisätalousarviossa maakuntien tietohallinnon perustamiseen ja maakuntien väliaikaishallinnon menoihin 22 miljoonaa euroa ja valinnanvapauden kokeiluhankkeiden kustannuksiin 30 miljoonaa euroa.

– Sote-uudistuksen toimeenpanon vaativuus on tunnistettu erityisesti tietohallinnon osalta, joka on uudistuksen kulmakiviä. Lisäpanostuksilla voidaan konkreettisesti helpottaa maakuntahallinnon pystyttämistä ja välttää siinä piileviä riskejä, toteaa Sari Raassina tiedotteessaan.

Valinnanvapauskokeilut ovat tänä vuonna tuottaneet jo hyvää käytännön tietoa asiakkaiden toiveista ja käyttäytymisestä. Raassinan mukaan kokeilujen perustella voidaan jo sanoa, että valinnanvapaus kiinnostaa ihmisiä erityisesti tapauksissa, joissa palvelujen piiriin pääseminen on koettu aiemmin hankalaksi.

– Ylä-Savon valinnanvapauskokeilussa on huomattu, että valinnanvapaus voi olla se välttämätön keino turvata lähipalvelut. Harvaan asutuilla alueilla, joissa ihmiset ovat kokeneet julkisten palvelujen saatavuuden heikoksi, on syntynyt kysyntää aivan uusille toimijoille, hän toteaa.

Raassinan mukaan parhaan mahdollisen uudistuksen toteuttamiseksi on aina hyvä kokeilla ensin.

– Juuri tämän vuoksi nämä viisi valinnanvapauskokeilua ovat hyvin arvokkaita. Huolellisella tekemisellä ja resurssien oikein kohdentamisella voimme välttää myöhempiä sudenkuoppia, hän sanoo.

Kommentit