Kokoomuksen Sanna Lauslahti: Suomalaisten kielitaito on riittämätön

Suomen kansainvälistyminen on kasvattanut samalla myös työelämän kielitaitotarpeiden monipuolistumista, sanoo kansanedustaja Sanna Lauslahti (kok.).

– Suomalaisten yksi kilpailuvaltti on nyt ja tulevaisuudessa useampia kieliä taitavat osaajat. Tältä osin suunta on ollut viime vuosina nurin kurinen. Kielten opiskelu ja tarjonta ovat yksipuolistuneet. Onneksi ongelma on tunnistettu, ja täsmätoimia on aloiteltu lasten kielivalikoiman ja kielten opiskelun aikaistamiseksi kokeiluhankkeella. Tämä ei riitä. Työelämässä toimivien ja lähivuosina työelämään tulevien kielitaitoa tulee pikaisesti monipuolistaa, vaatii eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahti.

Suomalaisissa yrityksissä on entistä enemmän tarvetta kiinan, venäjän, saksan ja espanjan kielen osaajille perinteisten englannin ja ruotsin kielen lisäksi.

– Suomessa on akuuttitarve monipuolistaa kielten tarjontaa peruskoulussa ja toisella asteella. Tämä vaatii kuntatasolla päätöksiä lisätä kielten tarjontaa, ja saada lapset ja vanhemmat myös rohkeasti valitsemaan myös muita kieliä. Lisäksi korkeakouluissa on lisättävä muiden kielten tarjontaa ja lisättävä muu muassa kiinan ja japanin kielten opiskelijoiden aloituspaikkoja, ehdottaa Lauslahti.

Tänä vuonna käynnistyvän laajan kokeilun tavoitteena on aikaistaa kielten opiskelua ja monipuolistaa kielivalikoimaa. Kokeilun erityisavustukset on myönnetty 76 kunnalle sekä 19 muulle koulutuksen järjestäjälle. Kokeilussa on mukana jopa 69 000 peruskoululaista, 8 000 esiopetuksessa olevaa ja 7 000 lasta varhaiskasvatuksessa.

– Varhaiskasvatuksessa leikinomaisesti tapahtunut kielten oppiminen tuo erinomaisen pohjan oppia koulussa uusia kieliä ja lisää myönteistä suhtautumista eri kulttuureita kohtaan. Kielten oppimisen ilo leikinomaisella tavalla tulee tehdä mahdolliseksi jokaiselle lapselle, vaatii Lauslahti.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt