Pekka Haavisto. LEHTIKUVA / SEPPO SAMULI

Kohu ISIS-leirin suomalaisista: Näin Pekka Haavisto vastaa

Ulkoministeri kiistää väitteet virkamiehen painostuksesta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) mukaan julkisuudessa on liikkunut väärää tietoa hänen toimistaan. Hän totesi maanantaina illalla tiedotustilaisuudessa kertovansa, mitä on tapahtunut ja mitä ei.

– Teen sen nyt silläkin uhalla, että kysymys on sellaisten suomalaisten auttamisesta, jossa erilaiset tiedon murut voivat osaltaan vaikeuttaa viranomaisten eri toimia. On tärkeää, että ihmisillä on oikea kuva siitä, mitä olemme tekemässä, Haavisto sanoi.

Ilta-Sanomien mukaan Haavisto oli yrittänyt taivutella ulkoministeriön konsulipäällikköä Pasi Tuomista järjestämään Syyrian al-Holin niin kutsuttujen ISIS-leirien lapset Suomeen konsulikyydillä. Tuominen olisi siis virkamiehenä joutunut kantamaan asiasta vastuun yksin. IS:n tietojen mukaan Tuominen syrjäytettiin sitten toisiin tehtäviin. Tuominen ei ole kommentoinut asiaa medialle millään tavalla. Haavisto on kiistänyt painostuksen.

Ministeriössä oli lehden mukaan vireillä ”Operaatio Korpena” tunnettu hanke, jossa suomalaiset lapset olisi tuotu Suomeen ilman äitejään. Tämä olisi rikkonut muun muassa konsulilakia ja ollut vastoin oikeuskanslerin lokakuussa asiasta antamaa linjausta. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta vaati maanantaina selvitystä ulkoministerin toiminnasta.

Haavisto kiisti uutisen väitteet.

– Sellaista ohjetta määräystä tai neuvoa, jossa vain lapset tuotaisiin al-Holin leiriltä jollain suomalaisella viranomaisiskulla tai toimilla, ei ole voinut ministeri – eikä ole ministeri antanut, hän sanoi.

Pekka Haaviston mukaan jokainen tapaus käsitellään yksittäisenä ja konsulipalvelulain ja oikeuskanslerin linjausten mukaisesti.

Ulkoministeri kiisti myös painostaneensa Pasi Tuomista.

– Tämä ei pidä paikkaansa. Meillä on ollut kesällä sellaista keskustelua laajemmin ulkoministeriön virkamiesten kanssa, että tarvitseeko tässä tilanteessa tehdä mitään. Olen ministerinä edustanut tietysti sitä kantaa, että minulla on se käsitys, että kun suomalaisilla on perustuslain mukainen oikeus palata kotimaahansa ja lapsen oikeuksien sopimus suojaa lapsia, että emme voi olla tekemättä mitään, Pekka Haavisto selitti.

Operaatio Korpi

Pekka Haavisto totesi maanantain tiedotustilaisuudessa, että al-Holin leirin tilannetta alettiin selvittää heti hallituskauden alussa. Hänen mukaansa ensin pyrittiin varmistamaan humanitaarinen apu leirille. Haavisto kertoi tavanneensa leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten sukulaisia pääministeri Antti Rinteen (sd.) kanssa.

– Meillä oli aika niukka vastaus tilanteessa, jossa meillä ei juuri ollut kurdiviranomaisiin yhteyksiä, jossa todettiin, että monet näistä perheistä ovat olleet siellä pitkään ensin ISIS:n tukialueilla ja nyt sitten al-Holin leirissä. Suomen viranomaisilla on myös rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa kurdiviranomaisiin, Pekka Haavisto totesi.

– Alettiin kuitenkin selvittää ulkoministeriön konsulipalvelujen kautta, ministerin pyynnöstä, mitä toimintavaihtoehtoja on, mitä virkamiehet voivat tässä tilanteessa esittää, hän jatkoi.

Hän kuvasi tilannetta vaikeaksi ja uudenlaiseksi konsulipalvelutehtäväksi, jossa oltiin tekemisissä mahdollisesti ISIS-radikalisaatioon sitoutuneiden ja osallistuneiden ihmisten kanssa.

Ulkoministerin mukaan jo kesällä selvisi, etteivät äidit pyytäneet järjestelyä, jossa vain heidän lapsensa tuotaisiin Suomeen, vaan toivoivat koko perheiden tuloa Suomeen. Samalla selvisi hänen mukaansa, että kurdeilla on oikeudellisiin prosesseihin liittyviä ehtoja joidenkin leirillä olevien ulkomaalaisten suhteen.

Haavisto kertoi kurdiviranomaisten tehneen selväksi, etteivät he hyväksy perheiden jakamista. Ministeri nosti esiin myös kurdialueiden lainsäädännön ja viranomaisten epäselvän tilanteen. Lisäksi monissa paluureittien maissa on Haaviston mukaan lakeja, joiden nojalla ISIS:n toimintaan osallistunut aikuinen voidaan pidättää.

– Tässä tilanteessa, jossa oltiin useamman kerran, informoitiin tietysti valtioneuvoston jäseniä, eduskunnan ulkoasianvaliokuntaa ja kerrottiin meidän kokonaisarviomme – mitä olemme tähän mennessä saaneet selville, Pekka Haavisto totesi.

Hän huomautti myös oikeuskanslerille tehdyistä kanteluista, jotka koskivat häntä, pääministeri Rinnettä ja sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr.). Ne johtivat lokakuussa oikeuskanslerin linjaukseen. Siitä kerrotaan lisää tässä. Haaviston mukaan päätös merkitsi, että lapset olisi saatava pois leiriltä, ja mikäli heitä ei voisi erottaa perheestään, tulisi ratkaisu pohjata arvioon lapsen edusta.

– Saimme vastauksen, joka antoi tällaisen oikeudellisen linjan siitä, miten tästä mennään eteenpäin.

Haavisto kertoi nimittäneensä tässä vaiheessa ”suomalaisen virkamiehen” virkavastuulla hoitamaan asiaa.

– Tehtäväksi annettiin valmistella Suomen perustuslain mukainen ja oikeudellisesti kestävä ratkaisu oikeuskanslerin kannanottojen mukaisesti tähän tilanteeseen.

Pekka Haaviston mukaan kyseisen virkamiehen henkilöllisyyttä ei paljasteta, jotta ”operaation toimiminen ei vaarannu”. Kyseisen henkilön kerrotaan olleen laajasti yhteydessä Lähi-idän konfliktialueen ja lähialueiden viranomaisiin. Samaan aikaan kotimaassa on Haaviston mukaan sovittu viranomaisten kesken yhteinen malli palaajien varalta. Tämä viranomaisten yhteistyöverkosto on Haaviston mukaan mediassa puhuttanut ”Operaatio Korpi”. Siihen liittyviä suunnitelmia ei ministerin mukaan avata turvallisuussyistä julkisuudessa.

Pekka Haavisto totesi ISIS-leiriltä annettujen haastattelujen pelottavan välillä häntä itseäkin.

– Siellä vannotaan ISIS:n nimeen joissain haastatteluissa. Al-Holin leiriltä voi käsittääkseni antaa vain yhdenlaisia haastatteluja. Ei voi antaa haastattelua, joka olisi ISIS-kielteinen. Tämä on käsitykseni henkisestä dominanssista leirillä ja siksi suhtaudun varoen lausuntoihin, joita sieltä annetaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt