Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Keskuskauppakamari haluaa sopimisvapauden

Keskuskauppakamari lisäisi työntekijöiden vapautta poiketa työehtosopimuksista.

Keskuskauppakamari esittää työsopimuslakia päivitettäväksi siten, että yleissitovuuden ja paikallisen sopimisen parhaat puolet otettaisiin jatkossa huomioon.

– Alakohtaisten työehtojen vahvistettu yleissitovuus pätisi edelleen pääsääntönä, paitsi niissä tilanteissa, joissa työntekijät ovat päättäneet työpaikkakohtaisesti tai muuten järjestäytyä ja sopia toisin, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo tiedotteessaan.

Keskuskauppakamari ei kuitenkaan esitä yleissitovuuden purkua paikallisen sopimisen kustannuksella, Romakkaniemi korostaa.

– Yleissitovat työehtosopimukset ovat jatkossakin hyvä pohja eri alojen työehdoille. Jäykkä järjestelmä kuitenkin estää yritys- ja työpaikkakohtaisten tuottavuushyötyjen saavuttamisen.  Esityksemme lisäisi työntekijöillä vapautta sopia tai olla sopimatta työehtosopimuksista poikkeavasti. Työnantaja ei voisi poikkeavia työehtoja sanella, sillä jatkossakin olisi täysin työntekijöiden päätösvallassa järjestäytyä tai olla järjestäytymättä sekä sopia toisin tai olla sopimatta, hän kertoo.

– Jos poikkeavat työehdot eivät olisi molempia isossa kuvassa hyödyttäviä, ja niiden mukaisesti sovita, niin alan yleiset työehdot pätisivät jatkossakin, hän jatkaa.

Uudistuksesta olisi Romakkaniemen mukaan etuja yritysten ja työntekijöiden lisäksi myös yhteiskunnalle. Tuottavuuden ja työllisyysasteen kasvu heijastuisi suurempiin verotuloihin ja vahvempaan julkiseen talouteen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt