Keskuskauppakamari: Ehdotettu yhtiömalli syytä selvittää perusteellisesti

Keskuskauppakamari kehuu liikenne- ja viestintäministeriön aloitetta etsiä keinoja liikenneverkon kehittämiseen, mutta varoittaa, että ilman selkeää etenemissuunnitelmaa näin iso muutos kariutuu kokonaan.

Keskuskauppakamarin mukaan tarvitaan yksityiskohtaisempia laskelmia ja vaikutusarvioita, jotta uudistuksen vaikutukset kilpailukykyyn ja palveluihin selviävät riittävällä tarkkuudella.

Uudistuksessa on varmistettava, että yritysten kuljetuskustannukset eivät nouse. Kuljetuksista aiheutuvat kustannukset ovat Suomessa tällä hetkellä korkeammat kuin keskeisimmissä kilpailijamaissa.

– Ministeriö suuntaa selvityksellään katseensa onnistuneesti tulevaisuuteen. Tavoitteiden tulisi kuitenkin olla kunnianhimoisempia. Yritysten kuljetuskustannukset on saatava laskuun, säätelyä on purettava rankalla kädellä ja uusia toimintamalleja sallittava, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä sanoo.

Kansantalouden ja ihmisten kannalta on myös tärkeää, että työssäkäyntialueiden liikenne on mahdollisimman sujuvaa ja kustannukset pysyvät kohtuullisina.

Tieverkoston palveluntuottajien välille pitää Penttilän mukaan varmistaa riittävän vahva kilpailutilanne, jotta yksittäisille toimijoille ei synny määräävää markkina-asemaa.

– On myös huolehdittava siitä, että markkinoille ei siirtymäajan aikana synny häiriöitä esim. autokauppaan, hän huomauttaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt