Kuntakohtaisesti tarkasteltuna asumistukimenoissa oli suuria eroja. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Kelan tilastot julki – Paikoittain joka neljäs saa asumistukea

Suurimmat asumistukimenot ovat maakuntien suurimmissa kaupungeissa.

Isoissa maakuntakeskuksissa asumistukea saa paikoittain jopa lähes neljännes väestöstä, Kela kertoo tiedotteessaan.

Syynä on asumistuen saajien määrä suhteessa asukasmäärään sekä asumistuen korkeampi taso suurissa kaupungeissa.

– Maakuntakeskuksissa asuu paljon opiskelijoita ja nuoria aikuisia, jotka asuvat vuokralla ja saavat yleistä asumistukea. Tästä syystä asumistukimenot asukasta kohden ovat maakuntakeskuksissa muuta maata suuremmat. Asumistuki pienentää pienituloisten asumiskustannuksia ja tukee nuorten itsenäistymistä, tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen Kelan tutkimuksesta sanoo.

Kela maksoi asumistukia vuonna 2018 yhteensä 2 112 miljoonaa euroa. Yleisen asumistuen menot olivat 1 489 miljoonaa euroa ja eläkkeensaajan asumistuen menot 600 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 lopussa yleistä tai eläkkeensaajan asumistukea sai koko Suomessa 831 000 henkilöä, mikä oli 15 % väestöstä.

– Eniten asumistukien saajia oli Turussa, Joensuussa ja Tampereella, joiden asukkaista 24 % sai asumistukea. Vähiten tuen saajia oli Ruskossa ja Luodossa, joiden asukkaista 3 % sai asumistukea, Kelan tilastoryhmän pääsuunnittelija Heidi Kemppinen kertoo.

Kelan asumistukitilastoon on laskettu indeksiluku, joka kuvaa sitä, kuinka paljon yleistä ja eläkkeensaajan asumistukea maksettiin eri alueille asukasmäärään suhteutettuna. Indeksi on laskettu jakamalla maksettujen asumistukien euromäärä maakunnan tai kunnan asukasmäärällä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt