Keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Katri Kulmuni: Jos ei ole oikeutta maassaoloon, ole hyvä ja poistu

Keskustan uusi puheenjohtaja paalutti linjapuheessaan puolueen maahanmuuttolinjan.

Keskustan uusi puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni piti tänään ensimmäisen linjapuheensa. Hänet valittiin keskustan puheenjohtajaksi viime viikonloppuna Kouvolassa.

Kulmunin mukaan keskusta on valmis kääntämään kaikki kivet sen puolesta, että hallitusohjelmassa sovittu tavoite 60 000 työpaikasta vaalikauden aikana toteutuu.

– Ensimmäisiä työllistäviä ratkaisuja on tultava ulos jo ensi viikon budjettiriihestä. Järkevästä taloudenpidosta huolehtiminen on keskustan tärkein tehtävä uudessa hallituksessa, Kulmuni linjasi.

Kulmuni sanoi uskovansa, että keskustan ja SDP:n varaan rakentuva hallitus pystyy tekemään talouspolitiikkaa, joka epävarmoissa maailmantalouden oloissa huomioi myös heikoimmat.

– Keskustan ja SDP:n yhteisenä tavoitteena on ollut ja tulee myös tulevaisuudessa olla yhteisen Suomemme kehittäminen niin, että jokaisella on työtä ja kaikki suomalaiset ja koko maa pysyvät samassa veneessä. Tätä johtoajatusta haluan hallituksessa keskustan puheenjohtajana vaalia.

Kulmunin mukaan keskusta on sopimisen puolella.

– Uskon, että myös ammattiyhdistysliikkeen kanssa pystymme löytämään enemmän yhdistäviä kuin erottavia asioita. Työmarkkinoilla tarvitaan luottamusta, uudistuksia ja sopimista ja vastauksia siihen, mistä uusi työ tulee.

Turvapaikkajärjestelmää ei saa väärinkäyttää

Kulmuni sanoi kannustavansa ihmisiä puhumaan maahanmuutosta. Hänen mukaansa hädänalaisia ihmisiä autetaan ja työntekijöitäkin tarvitaan.

– Mutta sitten, turvapaikkajärjestelmäämme ei saa väärinkäyttää. Jos ei ole oikeutta maassaoloon, ole hyvä ja poistu. Tämä on keskustan linja, Kulmuni paalutti.

Kulmuni sanoi, että on todettava, että kotouttamispolitiikassa Suomessa on myös epäonnistuttu.

– Kotouttamispolitiikkaa on uudistettava. Suomeen jääviltä on oikeus edellyttää tehokkaampaa koulutukseen osallistumista, työntekoa ja kielen oppimista. Tämä on myös tärkeä työllisyyskysymys, Kulmuni totesi.

Monille arki on selviytymistä päivästä toiseen

Kulmuni sanoi, että hänen keskustansa rakentuu aatteelle ja arvoille, jotka ovat puoluetta yli sata vuotta kannatelleet. Suomalaisille keskeisiä arvoja ovat yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.

– Niiden puolesta taistelemaan myös keskusta on perustettu. Kitkemään pois räikeää eriarvoisuutta.

Vuosikymmenten aikana Suomesta on tehty yksi maailman tasa-arvoisimmista maista, mutta Suomea kiertäessä ja ihmisiä tavatessa Kulmuni kertoo näkevänsä myös tarinan taakse.

– Tässä maassa on paljon ihmisiä, joille arki on selviytymistä päivästä toiseen.

Hänen mukaansa huono-osaisuus kasautuu ja tämä on nähtävissä eri puolilla tätä maata, mutta myös yhä useammin kaupunkien sisällä.

– Koulutuksen puute, pienituloisuus ja työttömyys kasautuu. Terveys- ja hyvinvointierot näkyvät yhä selvemmin. Myös eri asuinalueilla koettu turvallisuus vaihtelee yhä voimallisemmin. Tämä kaikki näkyy koulujen oppimistuloksissa ja kouluvalinnoissa.

Perheet eivät tarvitse ulkopuolisia neuvomaan perhevapaista

Vanhempien hauras taloudellinen tilanne määrää Kulmunin mielestä liian paljon lasten tulevaisuutta.

– Puheenjohtajana pidän huolen, että keskusta on aina heikoimman puolella. Se, minkä ihmiset kokevat olevan väärin, murtuu ennemmin tai myöhemmin.

Keskusta haluaa poistaa lapsiperheköyhyyden Suomesta ja kun perhevapaat uudistetaan, on uudistuksen oltava perheille parannus eikä leikkaus.

– Vapautta on järjestää lastenhoito elämäntilanteen mukaan. Siihen kuuluu, että lasta voi hoitaa myös kotona. Eivät perheet tarvitse ulkopuolisia keittiön pöydän ääreen neuvomaan perhevapaista, saati niistä päättämään.

Kulmuni totesi, että häntä on sanottu kovaksi aluepolitiikoksi ja hän ottaa tämän nimityksen kunnia-asiana.

– En pelkää käyttää aluepolitiikka-sanaa. Minulle se on yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Minulle se on yhteenkuulumista.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt