Kansanedustajat: Uuttamaata syrjitään sote-valmistelurahojen jaossa

Kansanedustajien Outi Mäkelän ja Sari Sarkomaan mukaan valinnanvapauspilottien käynnistäminen on tehty mahdottomaksi Uudellamaalla.

Kokoomuksen kansanedustajat Outi Mäkelä ja Sari Sarkomaa vaativat selkeitä kriteereitä sote-valmistelurahojen jakoon. Väestöperusteisuus on heidän mukaansa rahanjakokriteerinä kirjattava tulevaan lisäbudjettiin ja pidettävä mukana jatkossakin.

Valtion rahoitus väliaikaisten toimielimien ja ICT:n valmisteluun on jaettu pieniä maakuntia suosien. Uusimaa saa rahaa yhden euron per asukas väestöosuuksien perusteella, kun pienemmät maakunnat saavat kolme euroa per asukas. Tämä käytäntö ei edustajien mukaan voi jatkua.

– Ministeri (Juha) Rehula myönsi Helsingin Sanomien haastattelussa 12. toukokuuta, että Uusimaa on uudistuksen yksi häviäjistä ja että väkirikkaat maakunnat joutuvat tiukimmille. Asiaa ei voi sivuuttaa. Totuus on, että jos sotea ja valinnanvapautta ei saada toimimaan Uudellamaalla, niin ei sitten missään, he toteavat.

Kansanedustajien mielestä rahoitusta on jaettava maakunnille suhteessa väestömäärään, ja metropolialueen erityislaatuisuus on ymmärrettävä sote-uudistusta tehtäessä.

100 miljoonaa aiotaan jakaa pieniä maakuntia suosien

Kansanedustajat pitävät valinnanvapauspilotteihin kohdennettavan sadan miljoonan euron määrärahan jakoa ongelmallisena ja ensisijassa pienten maakuntien näkökulmasta rakennettuna.

– Hallituksen tulee katsoa yhdessä Uudenmaan kanssa alueelle sopivat kriteerit, joilla valinnanvapauspilotit saadaan myös Uudellamaalla käyntiin.

Pilottien kohteiksi on kaavailtu alueita, kuntia tai kuntayhtymiä, joiden yhteenlaskettu asukasluku on vähintään 80 prosenttia maakunnan asukasluvusta. Sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut, että erityisperustein alueen kattama asukasluku voi olla 50 prosenttia maakunnan asukasluvusta. Sarkomaan ja Mäkelän mielestä prosentuaalinen väestökattavuuden vaatimus on aivan liian korkea.

– Vaikka pilotteihin kohdentuu mielenkiintoa, aikataulu ja väestökattavuuden vaade tekevät niiden käynnistämisestä Uudellamaalla mahdottomia. Kriteerit, jotka saattavat toimia pienissä maakunnissa eivät sovi Uudellemaalle, edustajat toteavat.

Edustajat painottavat, ettei Uuttamaata tule syrjiä.

– Jos pilotit viedään nyt linjatuilla kriteereillä, on se tapa kanavoida sata miljoonaa pieniin maakuntiin. Sote-uudistuksen aikataulu ei mahdollista viivästyksiä ja tärkeää on, että valmistelutyö saadaan täyteen vauhtiin kaikkialla, Mäkelä ja Sarkomaa painottavat.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt