Jo 75 prosentilla koululaisista on älypuhelin

Jo 75 prosentilla koululaisista on käytössään älypuhelin, ja vain alle kymmenellä prosentilla ei ole käytössään puhelinta lainkaan, kertoo teleoperaattori DNA:n koululaistutkimus.

Vanhemmat kokevat lapsen puhelimen välttämättömänä osana lapsen ja perheen arkea sekä tavoitettavuuden että turvallisuuden takia.

Älypuhelin on DNA:n kyselyn mukaan peräti 75 prosentilla esikoulu- ja ala-asteikäisistä lapsista. Lapsi on ollut mukana vaikuttamassa puhelimen valintaan valtaosassa perheitä (61 %), mutta vanhemmat asettavat valinnanvapaudelle kuitenkin usein esimerkiksi hinta- ja mallirajoituksia.

Täysin itse puhelimensa sai valita joka kymmenes hankinnassa mukana olleista lapsista, ja neljässä tapauksessa viidestä lapsi sai valita tietystä hinta- ja mallivalikoimasta.

Esikoulu- ja ala-asteikäisten lasten puhelinkustannukset ovat varsin pieniä. Kaksi kolmasosaa vastaajista (67 %) ilmoittaa kuukausilaskun olevan alle 10 euroa. Hieman yli neljännes (27 %) kertoo laskun jäävän 10 ja 19 euron väliin, ja vain 5 prosentilla kuukausilasku on yli 20 euroa.

Suurin osa vastaajista (75 %) pitää 6-7 vuoden ikää sopivimpana ikänä hankkia lapselle matkapuhelin. Tyypillisimmin lapselle on hankittu matkapuhelin hänen ollessaan 7-vuotias (41 %). Ensimmäisen puhelimensa jo 6-vuotiaana on saanut hieman yli kolmannes (36 %). Yli puolet vanhemmista (56 %) katsoo, että 6-9 vuotta on sopiva ikä älypuhelimen käytön aloittamiseen.

Noin puolet lapsista (51 %) saa käyttöönsä täysin uuden puhelimen. Lähes yhtä moni (46 %) saa käyttöönsä perheessä tai lähipiirissä aiemmin käytössä olleen puhelimen.

Turvallinen käyttö tärkeää

Vastaajien luottamus lapsen kykyyn ottaa itse vastuuta puhelimestaan ja sen käytöstä on korkea. Suurin osa vanhemmista arvioi lapsen kyvyn melko hyväksi (54 %) tai erittäin hyväksi (12 %) ja noin viidennes (22 %) arvioi kyvyn keskinkertaiseksi eli ei hyväksi eikä huonoksi.

Erityisenä riskinä lapsen puhelimen käytössä vanhemmat näkivät lapsille haitalliset sivustot (77 %), netin valvomattoman käytön, johon liittyy esimerkiksi lapsen puutteellinen medialukutaito ja kyky tunnistaa mahdollinen epäluotettava tieto (71 %), puhelimen kanssa käytetty liiallinen aika (58 %) ja lapselle mahdollisesti lähetettävät epäasialliset viestit (48 %).

Liian suuret puhelinlaskut nousivat jonkin verran vahvempana esiin yli 10-vuotiaiden lasten huoltajien mielestä kuin nuoremmalla ikäryhmällä.

Erityishinnoiteltujen numeroiden esto on yleisin lapsen puhelimeen valittu turvaominaisuus. Valtaosa ilmoittaa valinneensa estoksi ”kaikki”, eli vahvimman tason. Saldoraja oli käytössä vain alle yhdellä kymmenestä (7 %) ja se oli tyypillisimmin 20 euroa.

Vanhemmat kertovat ohjeistaneensa lapsia puhelimen oikeasta käytöstä erityisesti käytöstapoihin, datan turvalliseen käyttöön ja netin turvalliseen käyttöön liittyen.

DNA:n koululaistutkimus selvitti esikoulu- ja ala-asteikäisten lasten puhelimen hankintaa ja käyttötottumuksia. Vastaajina olivat tänä vuonna 6-12 vuotta täyttävien lasten vanhemmat/huoltajat. Tutkimus julkaistiin DNA Vaikuttaja -paneelissa heinäkuussa. Vastaajista oli miehiä 65 prosenttia ja naisia 35 prosenttia. Kokonaisvastaajamäärä oli 1796 ja näistä 530:lla oli taloudessaan 6-12-vuotiaita lapsia tai lapsi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt