Kuntaministeri Sirpa Paatero, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sekä oikeusministeri Anna-Maja Henriksson esitteluvät hallituksen toimenpiteet Vastaamo-tietomurron vuoksi. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Henkilötunnuksen muuttaminen mahdolliseksi

Verkkoon rakennetaan sulkupalvelu, jossa voisi tehdä kaikki viranomaiskiellot yhdestä paikasta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on linjannut toimenpiteistä, joilla voidaan auttaa identiteettivarkauden kohteeksi joutuneita henkilöitä ja parantaa henkilön identiteetin suojaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö huolehtii siitä, että psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhreille tarjotaan psykososiaalista ja muuta tukea tarvittavan ajan.

Hallitus antoi 5. marraskuuta 2020 eduskunnalle lakiesityksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä. Ehdotetun muutoksen myötä velvoite Kanta-palveluihin liittymiseen laajenisi koskemaan kaikkia asiakas- tai potilastietojärjestelmiä käyttäviä palveluntarjoajia.

Palveluntarjoajien käyttämien tietojärjestelmien pitäisi läpäistä Kanta-palveluiden yhteentoimivuuden testaus ja tietoturvallisuuden arviointilaitoksen suorittama tietoturvallisuuden arviointi.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. huhtikuuta 2021.

Hallitus osoittaa lupa- ja valvontavirasto Valviralle ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle lisäresursseja tietojärjestelmien käytön ohjaukseen ja valvontaan.

Henkilötunnuksen muuttaminen mahdolliseksi

Hallitus valmistelee lakimuutoksen, joka rajatuissa tilanteissa, kuten tietomurtojen yhteydessä, antaa mahdollisuuden muuttaa henkilötunnusta identiteetin väärinkäyttämisen rajoittamiseksi.

Nykyisin kriteerit henkilötunnuksen muuttamiseksi ovat tiukat, eikä niitä voida soveltaa ennakollisesti ehkäisemään henkilötunnusten rikollista tai muuta merkittävää vahingollista käyttöä.

Digi- ja väestötietovirasto, valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö selvittävät mahdollisuudet rakentaa sulkupalvelu, jossa voisi tehdä kaikki viranomaiskiellot yhdestä paikasta. Sulkupalveluun yritetään saada mukaan myös yksityinen sektori.

Palvelun arvioidaan olevan valmis ensi vuoden loppuun mennessä.

Kielto- ja estopalveluiden tiedot ja linkit on jo koottu suomi.fi-sivustolle.

Digitaalista henkilöllisyystodistusta kehitetään

Valtiovarainministeriö asettaa hankkeen, jonka yhtenä tavoitteena on selkiyttää ja ohjata henkilötunnuksen käyttöä yksilöinnissä tunnistamisen sijaan.

Henkilötunnus on yksilöivä, eikä sitä saa lain mukaan käyttää tunnistamiseen.

Hallitus aikoo lisätä kansalaisviestintää henkilötunnuksen ja muiden henkilön identiteettiin liittyvien tietojen käytöstä eri palveluissa.

Valtiovarainministeriössä jatketaan digitaalisen henkilöllisyyden hanketta, jonka tavoitteena on kehittää digitaalinen henkilöllisyystodistus. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 aikana.

Lisäksi kuluttajasuojalakiin ryhdytään valmistelemaan muutoksia, joilla laajennettaisiin vahvan tunnistautumisen vaatimus koskemaan esimerkiksi verkossa tehtäviä ostoksia luotolla erissä maksettaessa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt