Lukion oppikirjoja hyllyssä. LEHTIKUVA / JARNO MELA

”Helsinki jakaa rumalla tavalla opiskelijat kahteen kastiin”

Kansanedustajan mukaan Helsingin valtuuston lupaus maksuttomasta toisesta asteesta kutistui ’torsoksi kokeiluksi’.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää tyrmistyttävänä Helsingin kaupungin päätöstä tukea vain kaupungin ylläpitämien koulujen opiskelijoita.

Helsingin kaupunki aloittaa vuoden 2019 syksyllä kokeilun, jossa se tukee taloudellisesti ensimmäistä opintovuottaan aloittavia toisen asteen opiskelijoita Helsingin kaupungin ylläpitämissä lukioissa ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Kokeilu kestää vuoden 2019 loppuun.

Tuki koskee kouluista lainattavaa oppimateriaalia ja erilaisia kulttuurikäyntejä. Lisäksi opiskelijat saavat HSL:n AB-vyöhykkeiden matkakortin.

– Helsingin kaupunki satsaa kaksi miljoonaa euroa kokeiluun, jossa tarjotaan tänä syksynä toisen asteen opintonsa aloittaville maksuttomat HSL:n matkakortit ja osa oppimateriaaleista. Tyrmistyttävää on se, että Helsinki jättää ison osan oman kaupungin nuorista kokeilun ulkopuolelle. Jos lähilukio ei ole kaupungin ylläpitämä, jää nuori ilman tukea. Sen sijaan kaupungin kouluissa opiskelevat ulkopaikkakuntalaiset saavat edun, Sari Sarkomaa kertoo tiedotteessaan.

Helsingin kouluverkko koostuu muista kaupungeista poiketen paljon yhdistysten ylläpitämistä ja valtion kouluista. Noin 40 prosenttia Helsingin lukiolaisista opiskelee muissa kuin kaupungin ylläpitämissä lukioissa. Myös ammatillista koulutusta tarjotaan Helsingissä useissa oppilaitoksissa.

– Yksityisten ja valtion ylläpitämät oppilaitokset ovat kaupungin omien koulujen lailla voittoa tavoittelemattomia, verovaroin toimivia kouluja. Yhteishaussa koulut ovat samalla viivalla, mutta nyt kaupunki asettaa oppilaat keskenään eriarvoiseen asemaan, ilman mitään perusteluja, Sarkomaa sanoo.

Kansanedustajan mukaan Helsingin valtuuston tavoite tehdä toisesta asteesta maksuton on kutistunut mittavasta lupauksesta ”torsoksi kokeiluksi”.

– Nuorten tukeminen sattumanvaraisesti sen perusteella mihin kouluun on päässyt tai hakeutunut ei ole hyvää politiikkaa. Helsingin opetuslautakunnan on syytä tehdä korjauspäätökset niin, että helsinkiläiset nuoret ja perheet voivat luottaa kotikaupunkinsa yhdenvertaiseen kohteluun, Sarkomaa vaatii.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt