Näyttää myös siltä, etteivät muutokset tule tehdyksi ilman uhkasakkoa, toteaa Traficom. LEHTIKUVA/MESUT TURAN

Heikko tunnistuspalvelu yhä käytössä – Traficom uhkaa sakolla

Traficomista näyttää siltä, ettei muutoksia tehdä ilman uhkasakkoa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvitysten perusteella merkittävä osa tunnistuspalvelun tarjoajista jatkaa TUPAS-yhteyskäytännön tarjoamista verkkopalveluille vastoin lakia.

Traficom kertoo antavansa näille lainrikkojille valvontapäätöksen ja kehotuksen korjata TUPAS-yhteyskäytäntö lainsäädännön mukaiseksi, vaihtaa TUPAS-yhteyskäytäntö vaatimukset täyttävään yhteyskäytäntöön tai lopettamaan tunnistuspalvelun tarjoamisen sellaisille verkkopalveluille, joiden järjestelmät eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia.

Toimenpiteiden on oltava tehtyinä 30. marraskuuta mennessä. Traficom asettaa valvontapäätöksen toimenpanon tehosteeksi uhkasakon. Viimeistään viraston valvontapäätöksien myötä vahvan sähköisen tunnistamisen käyttö loppuu verkkopalveluissa, joissa vaadittuja muutoksia ei ole tehty.

Tunnistuspalvelun tarjoajat perustelivat vastauksissaan Traficomille TUPAS-yhteyskäytännön jatkamista pääasiassa sillä, etteivät kaikki niiden asiakkaina olevat verkkopalvelut ole vielä tehneet vaadittavia muutoksia. Tunnistuspalvelun tarjoajat eivät myöskään ole halunneet lopettaa palvelujen tarjoamista näille verkkopalveluille, vaikka se on lainvastaista. Tunnistuspalvelut ovatkin ottaneet osin kannettavakseen asiakkaidensa verkkopalveluiden ongelmat.

Suurin osa tunnistuspalvelun tarjoajista kuitenkin ilmoitti lopettavansa määräysten vastaisen yhteyskäytännön tarjoamisen viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Muutamalla toimijalla ei ollut esittää aikataulua.

Liikenne- ja viestintäviraston Turvallisuussääntely-yksikön päällikkö Jukka-Pekka Juutisen mukaan lain noudattamisen varmistamiseksi Traficom ei nähnyt muuta mahdollisuutta kuin antaa valvontapäätökset lainsäädäntöä rikkoville tunnistuspalvelun tarjoajille.

– Lainvastainen toiminta ei vain heikennä tietoturvallisuutta, vaan myös asettaa lainsäädäntöä noudattavat tunnistuspalvelun tarjoajat epäedulliseen kilpailuasemaan. Näyttää myös siltä, etteivät muutokset tule tehdyksi ilman uhkasakkoa. Kevyemmät valvontakeinot eivät ole tuottaneet tulosta, hän toteaa.

Juutinen huomauttaa, että muutostarpeet ovat olleet tunnistuspalvelun tarjoajien tiedossa jo kolme vuotta ja silti uudistusta ei ole saatu aikaan.

– Nyt on viimeinen hetki toimia, Juutinen patistaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt