Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan johtaja Emilia Kullas LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

EVA oikoo Antti Rinteen verokäsityksiä

Jos Antti Rinne (sd.) todella kannattaa EVAn esitystä, hän kannattaa silloin myös pääomatuloveron alentamista.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n mukaan Antti Rinteen viittaama EVA:n ehdotus lähdeverosta tähtää pääomatuloveron tuntuvaan alentamiseen, ei veronkiristykseen. Hallitustunnustelija Rinne on useaan otteeseen perustellut ajatustaan lähdeverosta sillä, että kyseessä olisi EVA:n esitys.

– Tosiasiassa Rinteen viittaamassa mallissa on kyse Aalto-yliopiston yritysjuridiikan apulaisprofessorin Tomi Viitalan laskelmasta, jonka lähtökohta on pääomatuloverokannan alentaminen kolmella prosenttiyksiköllä, EVA huomauttaa.

– Jos Antti Rinne todella kannattaa EVA:n esitystä, hän kannattaa silloin myös pääomatuloveron alentamista. Sellainen olisi aidosti kasvua edistävää yritysveropolitiikkaa, EVA:n johtaja Emilia Kullas toteaa tiedotteessaan.

Tomi Viitala esitteli EVA Analyysissä Yhteisöveron uusi diili suunnitelman pitkän aikavälin verolupaukseksi yritysverotuksen kehittämisessä. Kokonaisvaltaiseen verotuksen tiekarttaan sisältyy yhteisöveron alentaminen kahdella prosenttiyksiköllä 18 prosenttiin ja seuraavassa vaiheessa pääomatuloverokannan alentaminen kolmella prosenttiyksiköllä.

Laskelmassaan pääomatuloveroprosentin alentamiseksi Viitala esitti yhtenä mahdollisuutena veropohjan laajentamiseksi lähdeveron käyttöön ottamista osinkoverosta vapautetuille yhteisöille. Jos veropohjaa laajennettaisiin vielä lisää, voitaisiin pääomatuloverokantaa alentaa jopa kuudella prosenttiyksiköllä.

– Kyse on siis veroneutraalista laskelmasta, joka mahdollistaisi pääomatuloveron alentamisen. Ilman pääomatuloveron alentamista koko ajatus lähdeverosta muuttuu kasvun edellytyksiä heikentäväksi politiikaksi, Emilia Kullas sanoo.

Suomessa on nykyisellään kansainvälisesti vertaillen melko korkeat pääomatuloverokannat (30 ja 34 %).

Kullaksen mielestä pitäisi miettiä keinoja, joilla yksityisiin investointeihin saataisiin vauhtia.

– Jos Rinteen ajatuksena on ainoastaan lisätä joidenkin toimijoiden verorasitusta, se vie ojasta allikkoon ja heikentää investointien kannustimia. Se vuorostaan heikentää työllistämisen ja tulevaisuuden kasvun edellytyksiä – ja siten pitkällä tähtäimellä myös Rinteen kovasti kaipaamia verotuloja, Kullas toteaa.

Antti Rinne totesi tiistaina Säätytalolla, että lähdevero olisi ”yksi niistä asioista, joita esimerkiksi Elinkeinoelämän valtuuskunta on esittänyt”. Hän on aiemminkin perustellut ajatustaan osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen lähdeverosta sillä, että kyseessä olisi EVA:n esitys.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt