Komission ohjeiden mukaan hakemusten rekisteröintiä ja käsittelyä olisi jatkettava. LEHTIKUVA / PEKKA SAKKI

EU-maille koronaohjeet turvapaikkasääntöjen soveltamisesta

Komissio on EU-maiden pyynnöstä antanut ohjeita turvapaikkasäännöstön soveltamisesta koronakriisissä.

Komissio on antanut EU-maille ohjeita turvapaikanhakijoiden turvapaikkahakemus-, palauttamis- ja uudelleensijoittamismenettelyjä koskevien EU-sääntöjen soveltamisesta koronaviruspandemian aikana.

Tämä on vastaus EU-maiden pyyntöön saada ohjeita siitä, miten koronaviruspandemian aikana voidaan varmistaa, että turvapaikkamenettelyjä voidaan jatkaa edelleen hakijoiden perusoikeuksia kunnioittaen.

Ohjeet on laadittu Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) ja Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) tuella.

EU:n sisäasiainkomissaari Ylva Johansson toteaa, että poikkeustilanteessakin on toimittava järkevästi.

Hänen mukaansa myös koronaviruspandemian kaltaisessa terveyteen liittyvässä hätätilanteessa on taattava, että ihmiset voivat käyttää perusoikeuksiaan.

– Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, perheiden ja alaikäisten tilanteeseen. Kaikkia kansainvälistä suojelua hakevia henkilöitä on kohdeltava ihmisarvoisesti, Johansson toteaa tiedotteessa.

Hakemusten käsittelyä jatkettava

Komission ohjeiden mukaan hakemusten rekisteröintiä ja käsittelyä olisi jatkettava.

Hakemusten käsittelyn ja tutkinta-aikojen keston osalta olisi kuitenkin sallittava mahdollisimman suuri joustavuus.

Henkilökohtaisia puhutteluja voidaan suorittaa poikkeustilanteessa erityisjärjestelyin, kuten etänä videoyhteyden avulla, tai tarvittaessa niistä voidaan jopa luopua.

Jos turvapaikanhakijaa ei voida siirtää siihen EU-maahan, joka on tavallisesti Dublin-sääntöjen mukaan vastuussa hakemuksen käsittelystä, lähettävän EU-maan tulisi pyrkiä käyttämään proaktiivisesti oikeuttaan ottaa hakemuksen arviointi omalle vastuulleen.

Jos turvapaikanhakijan siirtoa ei voida toteuttaa määräajassa, EU-maat voivat silti sopia kahdenvälisesti siirron toteuttamisesta myöhemmin.

Tämä on suositeltavaa, kun on kyse esimerkiksi ilman huoltajaa olevista alaikäisistä ja perheenyhdistämistä koskevista tapauksista.

Turvapaikanhakijoihin sovellettavien karanteeni- ja eristystoimenpiteiden on oltava kohtuullisia, oikeasuhteisia ja syrjimättömiä.

Säilöönotetuilla hakijoilla olisi edelleen oltava mahdollisuus ulkoilla, ja mahdolliset rajoitukset, kuten vierailijoita koskevat rajoitukset, on selitettävä ja perusteltava huolellisesti.

Turvapaikanhakijoiden sormenjälkien ottamista on EU:n Eurodac-asetuksen mukaisesti mahdollista lykätä tässä erityistilanteessa kansanterveyden suojeluun liittyvistä syistä.

Sormenjälkien ottamista olisi kuitenkin jatkettava mahdollisimman pian.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt