Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) ennustepäällikkö Markku Lehmus. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Etlan mukaan bkt laskee kahdeksan prosenttia tänä vuonna

Ensi vuodeksi bruttokansantuotteen ennustetaan kääntyvän kasvuun.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) talousennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna kahdeksan prosenttia.

Ensi vuonna Etla ennustaa bkt:n kasvan neljä prosenttia.

Koko teollisuuden arvonlisäyksen määrän arvioidaan supistuvan tänä vuonna noin yhdeksän prosenttia ja palvelualojen arvonlisäyksen liki seitsemän prosenttia. Yksityiset palvelut vähenevät noin kymmenen prosenttia. Sekä teollisuuden että palvelualojen tuotoksen arvioidaan supistuvan noin kahdeksan prosenttia tänä vuonna.

Etlan tämänhetkisen arvion mukaan koko teollisuuden arvonlisäys ja tuotos kasvavat ensi vuonna noin viisi prosenttia ja palvelualoilla kolme prosenttia.

Eniten kärsivät hotellit, ravintolat, kuljetus ja varastointi

Poikkeuksellisen lujaa koronakriisi iskee moniin Suomen palvelualoihin. Palvelualojen arvonlisäyksen määrä alenee tänä vuonna selvästi.

Eniten kärsii majoitus- ja ravitsemistoiminta, jonka arvonlisäys alenee ennusteen mukaan lähes 30 prosenttia tänä vuonna. Kuljetuksessa ja varastoinnissa arvonlisäys alenee noin 20 prosenttia. Molempia toimialoja koettelevat yleisen taloudellisen aktiviteetin ja ostovoiman vähenemisen lisäksi myös valtiovallan asettamat toimintarajoitukset.

Kaupan alalla ja yrityspalveluissa arvonlisäyksen väheneminen on pienempää, mutta silti liki kymmenen prosentin luokkaa. Etla arvioi, että ensi vuonna kaikki palvelutoimialat pääsevät kohtalaiseen kasvuun. Vuoden 2019 tuotantotason saavuttaminen vie kuitenkin useamman vuoden.

Autoteollisuus nousee ensi vuonna

EU27-maissa koko teollisuuden tuotanto putosi tammi-maaliskuussa keskimäärin liki viisi prosenttia viimevuotisesta.

Metallien jalostuksen tuotanto väheni EU:ssa keskimäärin 8,4 prosenttia, mutta lisääntyi Suomessa kuusi prosenttia vuoden takaisesta. Koneiden ja laitteiden valmistus väheni EU:ssa keskimäärin yli kahdeksan prosenttia edellisvuodesta, mutta porskutti Suomessa vahvasti ylöspäin seitsemän prosentin tahtia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vienti Suomesta supistuu tänä vuonna arviolta kymmenen prosenttia.

Kulkuneuvoteollisuuden vienti supistuu tänä vuonna peräti 25 prosenttia, mutta kasvaa jälleen ensi vuonna noin 30 prosenttia. ACEA:n (European Automobile Manufacturers Association) keräämien tietojen mukaan EU-maiden autotehtaat ovat tänä vuonna olleet suljettuna keskimäärin 30 päivää koronakriisin takia. Suomessa sulkupäiviä oli 25. Uudenkaupungin autotehdas suunnittelee valmistavansa autoja täydellä kapasiteetilla jälleen heinä-elokuusta lähtien.

Telakkateollisuus luovuttaa tänä vuonna yhden aluksen ja ensi vuonna kolme laivaa.

Lakot rokottivat metsäteollisuutta

Paperiteollisuuden ja puutuoteteollisuuden tuotanto putosi ensimmäisellä neljänneksellä vajaat 15 prosenttia vuoden takaisesta metsäteollisuuden lakkojen takia. Jyrkkä lasku näkyy myös vientiluvuissa. Puutuotteiden vienti supistuu tänä vuonna noin 15 prosenttia, paperiteollisuuden vähemmän.

Kemianteollisuuden investoinnit nousevat tänä vuonna noin 1,6 miljardiin euroon. Siitä suurin osa on tuotantokapasiteetin korvaamista. Uusien tilausten arvo nousi tammi-maaliskuussa runsaat neljä prosenttia vuodentakaisesta.

Koko maailman energiankysyntä supistuu kuitenkin tuntuvasti tänä vuonna, mikä vaikuttaa myös Suomen öljynjalostusteollisuuteen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt