LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Eristekartellista vaaditaan miljoonien seuraamusmaksuja

Maan kattavaan hintakartelliin osallistui kolme merkittävintä EPS-eristevalmistajaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä yli 4 miljoonan euron seuraamusmaksut ThermiSol Oy:lle ja UK-Muovi Oy:lle kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä EPS-eristeiden markkinoilla Suomessa.

EPS-eristeitä käytetään rakennusten lämmöneristeinä, teknisinä eristeinä ja äänenvaimennustuotteina uudis- ja korjausrakentamisessa.

Koko Suomen kattavaan hintakartelliin osallistui kolme markkina-asemaltaan merkittävintä EPS-eristevalmistajaa Suomessa. Keskenään kilpailevien yritysten välinen hintayhteistyö kuuluu luonteensa ja vaikutustensa puolesta KKV:n mukaan kaikkein vakavimpiin kilpailunrajoituksiin.

Viraston selvitysten mukaan ThermiSol, UK-Muovi ja Styroplast sopivat vuosille 2013 ja 2014 ajoittuvista EPS-eristeiden hinnankorotuksista, niiden suuruudesta, ajankohdasta ja toteuttamistavasta tapaamisissa ja puhelinkeskusteluissa. Kartelli nosti EPS-eristeiden hintatasoa ja rajoitti yhtiöiden keskinäistä kilpailua.

Kartelliin osallistunut Styroplast Oy vapautettiin seuraamusmaksusta, sillä se otti ensimmäisenä yhteyttä virastoon ja kertoi kartellista.

Kartelli oli KKV:n mielestä omiaan nostamaan rakennuskustannuksia niin julkisin kuin yksityisinkin varoin toteutettavissa rakennushankkeissa, ja sen vaikutukset ulottuivat yksittäisiin kuluttajiin, yrityksiin sekä julkisen sektorin toimijoihin.

KKV huomauttaa lisäksi, että kartellin vahingollisuutta korostaa sovittujen hinnankorotusten ajoittaminen EPS-eristeiden kysyntäsesongin alkuun. Hinnankorotukset sovittiin tehtäväksi keväällä ennen suurimman kysynnän alkua, jotta kartellin osapuolet saivat maksimoitua hinnannoususta saamansa hyödyn. Menettely kohdistui erityisesti EPS-eristeiden käytetyimpiin laatuihin.

KKV esittää ThermiSolille 2,8 miljoonan euron ja UK-Muoville 1,5 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämistä. Maksu olisi voinut olla KKV:n mielestä kovempikin, mutta lain mukaan maksun suuruus voi olla enintäänn 10 prosenttia liikevaihdosta siltä vuodelta, jolloin yritys viimeksi osallistui kartelliin.

KKV:n kartellivalvonnan päällikön Antti Norkelan mukaan viraston havaintojen perusteella ei ole mitään syytä olettaa, että kartellit olisivat menneen maailman ilmiö.

– Vakavien vihjeiden ja yhteydenottojen määrässä ei näy vähenemisen merkkejä. Asiakkaiden ja kansantalouden kannalta tämä on tietysti varsin ikävä havainto, Norkela toteaa KKV:n tiedotteessa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt