Tarja Filatov. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Epätyypillisiin työsuhteisiin kaivataan muutosta

SDP:n kansanedustaja vaatii hallitukselta muutoksia lainsäädäntöön.

Kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) kehottaa kohentamaan epätyypillisten työsuhteiden yhdenvertaisuutta lainsäädäntömuutosten kautta.

Filatov on jättänyt pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselle kaksi kirjallista kysymystä, joissa käsitellään aihetta koskevia epäkohtia.

– Yhdenvertaisuus ei toteudu epätyypillisissä työsuhteissa ja osa-aikaista työtä tekevillä päivärahan maksamisessa, Filatov toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa epätyypillisissä työsuhteissa on aukkoja sen suhteen, miten henkilö pääsee osasairauspäivärahalle tai miten soviteltu päiväraha määräytyy. Kansanedustaja painottaa, ettei kyse ole vain nykylain tulkinnasta.

– Lainsäädäntöä sovitellun päivärahan maksamisesta pitää uudistaa kiireellisesti, jotta se vastaisi paremmin työnteon tapojen muutokseen. Lainsäädännössä on pyritty kehittämään yhdenvertaisuutta, mutta valitettavasti lakiin on jäänyt ongelmakohtia, Tarja Filatov sanoo.

– Kun työelämä muuttuu, on löydettävä keinoja, joilla erilaisissa työsuhteissa eri työtunneilla työtä tekevät pääsevät yhdenvertaisesti turvan piiriin. On myös arvioitava onko valvottu työaika ylipäätään enää relevantti peruste sovittelulle, Filatov jatkaa.

Soviteltua päivärahaa maksetaan erilaisella laskennalla riippuen siitä, onko työntekijän vuosiloma laskennallisesti kuusi- tai viisipäiväinen. Kuudelta lomapäivältä maksettava loma-ajan palkka aiheuttaa rajapinnassa oleville osa-aikaisille sovitellun päivärahan menetyksen loma-ajan palkan vuoksi. Tällaisia ovat noin 30 tuntia viikossa työtä tekevät ihmiset.

– Tarkoitus ei varmastikaan ole ollut, että työntekijöitä kohdellaan työttömyysturvalain soveltamisessa eriarvoisesti, riippuen siitä miten heidän vuosilomalain mukaisesti ansaittu vuosilomansa annetaan, viitenä vai kuutena päivänä viikossa, Tarja Filatov toteaa.

Nykytila vaikeuttaa työllisyysasteen nostoa

Sairausvakuutuslakia muutettiin osasairauspäivärahan osalta vuoden 2014 alusta alkaen. Kansanedustajan mukaan osa-aikatyöntekijöiden asema osasairauspäivärahan saajina samalla heikkeni.

Uuteen lakiin määriteltiin kokoaikatyön käsite ja sellaisten osa-aikatyöntekijöiden osasairauspäivärahahakemuksia on hylätty, jotka tekevät työtä lähes työehtosopimuksen mukaisilla täysillä tunneilla. Hyvin pienillä tuntimäärillä työskentelevät eivät käytännössä hyödy osasairauspäivärahasta.

Tarja Filatovin mukaan nykytilanne vaikeuttaa työllisyyden kohentamista.

– Se, että lähes kokoaikatyöntekijän tunneilla työskentelevät osa-aikatyöntekijät suljetaan osasairauspäivärahaoikeuden ulkopuolelle, vaikuttaa negatiivisesti hallituksen pyrkimykseen nostaa työllisyysastetta ja pidentää työuria sekä pitää osatyökyvyttömät mukana työmarkkinoilla, Filatov arvioi.

– Osasairauspäivärahaa koskevan lainsäädännön olisikin huomioitava hieman alle kokoaikatyön työtunneilla työtä tekevät osa-aikatyöntekijät niin, että myös heillä olisi oikeus osasairauspäivärahaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt