Bunkkereita yleisölle avautuneessa entisessä puolustusvoimien saaressa Vallisaaressa Helsingissä. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Satelliittidatalla valvotaan matkailun kestävyyttä

Digivälineillä on seurattu Helsingin Vallisaaressa kävijöitä.

Ihmisen aiheuttamaa luonnon kulumista voidaan innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin mukan ehkäistä satelliittidatan avulla.

Helsingin ja Tallinnan edustalla sijaitsevilla saarilla on päättymässä yhtiön toteuttama tutkimushanke, jossa on kehitetty uusia digitaalisia työkaluja kestävän matkailun tueksi.

Helsingin edustalla on hankkeessa tutkittu Vallisaarta. Suomenlinnan vieressä sijaitseva saari avautui yleisölle vuonna 2016. Saari on aiemmin ollut sotilaallisessa käytössä.

– Halusimme selvittää minkälaisia vaikutuksia lisääntyvällä liikenteellä on herkkään saaristoympäristöön. Samalla halusimme tutkia, miten elämyksellistä ja kestävää matkailua voidaan edistää uusilla älyratkaisuilla, kertoo tiedotteessa Urban Eco Islands -hankkeen projektipäällikkö Veli Airikkala Forum Virium Helsingistä.

Tutkimuksen pohjaksi kerättiin myös satelliittidataa, jonka avulla selvitettiin Vallisaaren, Vasikkasaaren sekä Tallinnan ulkopuolella sijaitsevan Aegnan saaren vihreän kasvillisuuden määrää. Virossa tutkimukset suorittivat Tallinnan kaupunki ja Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan yksikkö.

Vallisaari koostuu kahdesta selkeästi määritellystä alueesta. Vierailijoilla on pääsy näistä vain toiseen. Airikkalan mukaan satelliittiseurannan tulokset olivat yksiselitteisiä. Airikkalan mukaan kesäkauden päätteeksi havaittiin selkeitä muutoksia kasvillisuuden vihreydessä. Kävijöiltä suljetun alueen vihreysaste kasvoi pysyvästi avoinna olevaan alueeseen nähden.

Satelliittidatalla selvitetyn kasvillisuuden määrää ilmennetään niin sanottu NDVI-kasvillisuusindeksillä. Airikkalan mukaan mittausmenetelmä voisi soveltua myös urbaanien viheralueiden kulumisen kartoitukseen.

Vallisaarelle on myös asennettu kymmenen tukiasemaa havaitsemaan matkapuhelinten bluetooth-signaaleja. Niiden avulla seurattiin vierailijoiden saaressa kulkemia reittejä.

Bluetooth-tietojen mukaan kävijät kulkivat merkittyjä polkuja ja noudattivat tiemerkintöjä. Hankkeen vetäjien mielestä tämä todistaa, että saarimatkailun kehittämisessä voidaan hyötyä selkeästi seurattavien reittien ja merkintöjen rakentamisesta. Mitä paremmin retkeilijät pysyvät viitoitetuilla poluilla, sitä paremmin luonto säilyy.

Urban Eco Islands -hanke päättyy keväällä 2021, jolloin tutkimustulokset kootaan kestävän matkailun käsikirjaksi. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Helsingin kaupunki ja sen rahoittaa Interreg Central Baltic.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt