Asedirektiivi tuo muutoksia ampuma-aselakiin

Sisäministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka avulla EU:n ampuma-asedirektiivi pannaan Suomessa täytäntöön.

Direktiivi edellyttää muutoksia ainakin ampuma-aselakiin ja tarvittaessa myös lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Hankkeen aikana kansalliseen lainsäädäntöön ei tehdä muita kuin ampuma-asedirektiivin edellyttämiä muutoksia. Valmistelussa kuullaan laajasti eri sidosryhmiä.

EU:n ampuma-asedirektiivin sisältö on jo hyväksytty ja odottaa enää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja Euroopan parlamentin puheenjohtajan allekirjoitusta. Tämä tapahtuu todennäköisesti tässä kuussa. Jäsenvaltioiden on pantava direktiivi täytäntöön pääosin 15 kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.

Hankkeessa laaditaan hallituksen esitys ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanemiseksi. Valmistelutyössä noudatetaan asedirektiivin valmistelun aikana muodostettuja valtioneuvoston ja eduskunnan kantoja.

Keskeiset sidosryhmät ovat mukana hankkeen valmistelussa, eri asiantuntijoita kuullaan tarvittaessa ja esitys lähtee myös aikanaan laajalle lausuntokierrokselle. Lisäksi hankkeen edetessä järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia asiantuntijoille ja sidosryhmille.

Direktiivi ei estä reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista

Viime vuoden aikana käydyissä neuvotteluissa Suomi saavutti omat tavoitteensa ja uusi asedirektiivi ei estä reserviläistoimintaa tai muuta aseharrastamista.

Uudessa asedirektiivissä kielletään lähtökohtaisesti tietyt puoliautomaattiaseen ja ison lippaan yhdistelmät. Näihin aseisiin voi kuitenkin saada poikkeuslupia eri perusteilla, joista Suomelle tärkein on maanpuolustustarkoitus. Lisäksi poikkeuslupia voidaan myöntää esimerkiksi keräilijöille ja ampumaurheilijoille.

Asedirektiivin tarkoituksena on huolehtia siitä, että ampuma-aseiden sisämarkkinat toteutuvat, ja samalla taata korkea turvallisuustaso EU:n kansalaisille.

Asedirektiivi on myös osa laajempia, EU:n kokonaisvaltaisia toimia terrorismin ehkäisyssä. Direktiivin säännökset erityisesti aseiden jäljitettävyyden parantamiseksi edistävät sisäistä turvallisuutta. Lisäksi säännökset vahvistavat asekaupan valvontaa ja yhtenäistävät EU:n ampuma-aselainsäädäntöä muutenkin.

Kommentit