Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Arkkipiispa Tapio Luoma: Sovinto takaa yhteiskuntarauhan

Itsenäisyyspäivän ekumeenisen juhlajumalanpalveluksen saarnan teemana oli sovinto.

Turun ja Suomen arkkipiispa Tapio Luoma korosti itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalveluksen saarnassaan Helsingin tuomiokirkossa sovinnon tärkeyttä yhteiskuntarauhan takaajana. Saarnassaan arkkipiispa huomautti, ettei sovinto ole vain anteeksiantoa ja vihanpidon lopettamista.

– Sovinto on myös yhteiskunnallinen tila, joka ilmenee yhteiskuntarauhana. Sen rakentamisessa tarvitaan jokaista. Yhteiskuntarauhan ylläpitäminen edellyttää vääryyksien korjaamista ja ehkäisemistä, oikeudenmukaisuuden toteutumista ja tasapuolista kohtelua. Tällainen sovinnon tilan ylläpitäminen on julkisen vallan tehtävä.

Luoma korosti yhteiskunnan instituutioiden merkitystä sovinnontilan ja siten yhteiskuntarauhan ylläpitäjinä sekä kaaoksen torjujina.

– Kun eduskunta säätää lakeja, se pyrkii niiden valmistelussa ottamaan tasapuolisesti huomioon erilaiset näkökulmat. Kun viranomaiset soveltavat lakeja käytäntöön, heidän ohjenuoranaan on kansalaisten yhdenvertaisuus. Ja kun tuomioistuimet käsittelevät niille tulevia asioita, ne pyrkivät oikeudenmukaisiin ratkaisuihin eri osapuolten välillä. Näin ne pitävät jokainen omalta osaltaan yllä sovinnontilaa, jonka vastakohta olisi kaaos.

Arkkipiispa Luoma muistutti saarnassaan 2. Aikakirjan 1. luvun 7-12 jakeiden kuningas Salomosta, joka sai Jumalalta mahdollisuuden pyytää mitä tahansa.

– Oman edun tavoittelu ja oman aseman varmistaminen eivät olleet päällimmäisinä Salomon mielessä. Sen sijaan hän pyysi Jumalalta viisautta.

Luoma otti kantaa päätöksenteossa viisauden ja pitkäjänteisyyden puolesta irtopisteiden keräämisen sijaan.

– Viisautta tarvitaan erityisesti silloin, kun ilmapiiri kiristyy, kun ihmiset ajautuvat vastakkaisiin leireihin ja kun hyvän tulevaisuuden tavoittelemisessa ei enää pidetä kaikkia mukana. Viisaus ei tee itsestään numeroa toisin kuin se älykkyyden muoto, joka etsii puheissa ja sosiaalisen median kentillä nopeita ja helppoja irtopisteitä näppärillä sutkauksilla ja nolaavilla sivalluksilla. Viisaus katselee todellisuutta ja ristiriitoja lempeästi ja kärsivällisesti. Viisaus luottaa siihen, että vaikeudet voitetaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt