Akava PISA-tuloksista: Osaamisen heikentyminen voi romahduttaa BKT:n kasvun

Akavan mukaan pysyvästi heikentynyt osaaminen voi vaikuttaa talouskasvuun erittäin merkittävästi.

OECD tarkastelee eri maiden osaamiseroja PISA-tulosten perusteella. Suomalaisnuorten matematiikan ja luonnontieteiden PISA-tuloksen keskiarvo on laskenut 23,5 pistettä 2006–2012.

”Jos tämä heikennys jää pysyväksi ja heijastuu aikuisiän osaamiseen, voi OECD:n raportoimien tulosten perusteella päätellä, että Suomen talouskasvu voi hidastua pitkällä aikavälillä 0,46 prosenttia vuodessa. Vuosisadan vaihteeseen mennessä Suomen bruttokansantuote (BKT) jäisi 25 prosenttia pienemmäksi kuin tilanteessa, jossa osaamistason laskua ei tapahtuisi”, kertoo pääekonomisti Eugen Koev Akavan tiedotteessa.

Nykyisestä BKT:stä 25 prosenttia on noin 52 miljardia, 9 500 euroa per suomalainen. Hintatasoero huomioon ottaen tämä on enemmän kuin tuloero Suomen ja Espanjan välillä, Kreikan tulotasolle se ei vielä pudota.

”Kuinka suuri on riski, että koulutusleikkaukset johtavat siihen, että PISA-tulosten osoittama osaamisen heikkeneminen kasvaa ja syvenee koulutusketjun seuraavissa vaiheissa? Entä mitä tämä tarkoittaisi kasvunäkymälle”, Koev pohtii.

Esimerkiksi perusopetuksessa tehtävistä ratkaisuista, valinnaisuuden vaikutuksesta lukioissa tai korkeakoululeikkausten kohdentamisesta ei ole Akavan mukaan riittävästi tutkimustietoa.

”Merkittäviä valintoja ovat tehneet ja tekevät jatkuvasti tahot, jotka eivät ole koulutuspolitiikan tai koulutuksen ammattilaisia”, Akavan asiantuntija Ida Mielityinen sanoo.

Akava vaatii koulutuspoliittisten päätösten ja hallituskausien yli menevien tavoitteiden tueksi laajamittaista tutkimustietoa ja vaikutusarviointia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt