Kokoomuksen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

”Aika miettiä julkisten rakennushankkeiden kustannustenhallintaa”

Kokoomuksen varapuheenjohtaja tarjoaa apua allianssimallista.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen pitää kehitystä huolestuttavana ja kehottaa pysähtymään ja arvioimaan julkisten infra- ja talonrakennushankkeiden kustannustenhallintaa laajemminkin. Hän viittaa Olympiastadionin ja Kruunuvuorten siltojen kustannusten huomattavaan kasvuun alkuperäisestä budjetista.

– Nyt on tuhannes hetki miettiä, mitä isoissa rakennushankkeissa voisi tehdä toisin. Yksi hyväksi havaittu keino muun muassa Tampereella ja Lahdessa on ollut allianssimalli, Ikonen sanoo.

Suomen pisin maantietunneli otettiin käyttöön Tampereella marraskuussa 2016. Noin 200 miljoonan euron hanke valmistui puoli vuotta etuajassa. Tunneli toteutettiin allianssimallilla, josta saatiin niin hyviä kokemuksia, että Tampereella sitä sovelletaan jo kahteen muuhunkin isoon hankkeeseen, kokoomusedustaja toteaa.

– Yli kahden kilometrin mittaisen tunnelin louhiminen Tammerkosken alle oli valtava urakka, jossa oli myös isoja riskejä. Tunnelin kustannusarvio oli 185 miljoonaa euroa, ja monet ennustivat sen ylittyvän reippaasti. Ylityksiä tulikin noin 15 miljoonaa, mutta ne johtuivat suunnitelmien laajennuksista ja pilaantuneiden maiden määrästä. Varsinainen hanke pysyi hyvin budjetissa. Se oli paljolti allianssimallin ansiota, Ikonen arvioi.

Allianssi eroaa perinteisestä urakkamallista siten, että tilaaja ja palvelun tuottajat muodostavat yhteisen allianssin, joka valmistelee hankesuunnitelman ja sitovan budjetin. Normaalisti kaupunki tai muu tilaaja tekee suunnitelmat ja laatii budjetin ja sitten toteuttaja kilpailutetaan. Kun hanke suunnitellaan ja budjetoidaan yhdessä, tulee kustannusarviosta Ikosen mukaan hyvin realistinen.

Malliin liittyvät bonukset ja sanktiot kannustavat pysymään budjetissa. Hyvä tulos jaetaan puoliksi tilaajan ja tuottajien kesken, ja myös mahdollinen ylitys katetaan puoliksi aina yritysten koko liikevoittoon asti.

Allianssin työskentelytapakin eroaa perinteisestä toteutusmallista. Allianssi toimii tiiviisti yhdessä suunnittelusta toteutukseen. Myös päätökset tehdään yksimielisesti, niin kauan keskustellen, että ratkaisu tyydyttää kaikkia osapuolia. Kun eri osapuolet istuvat hankkeen johtoryhmässä ja työtä tehdään tiiminä, monilta ristiriidoilta ja yllätyksiltä vältytään.

Myös muun muassa Lahden eteläinen kehätie toteutettiin allianssimallilla. Sekin valmistui etuajassa ja pysyi budjetissa.

– Tampereella oltiin niin tyytyväisiä tunneliallianssiin, että se valittiin myös raitiotiehankkeen toteutusmalliksi. Se otettiin myös Tesoman hyvinvointikeskuksen toteutustavaksi. Se on itsessään innovatiivinen hankinta, ja siihen voidaan liittää monia innovatiivisia elementtejä, Ikonen kertoo.

Hänen mukaansa allianssin ei tarvitse rajoittua isoihin infrahankkeisiin, vaan sitä voi soveltaa myös palveluhankintoihin.

– Suosittelen, Ikonen toteaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt