Verkkouutiset

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Yrittäjät ja Kuntaliitto lyttäävät hankintalain monimutkaistamisen

Nyt esityksessä on yhdistysten mukaan osin voimassa olevan lain kanssa päällekkäistä lisäsääntelyä.

Eduskunnan ei tule käsitellä hankintalain päivittämistä tämän eduskuntakauden aikana, vaativat Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto. Talousvaliokunta käsittelee parhaillaan asiaa. Valiokunnan tavoitteena on antaa asiasta mietintö täysistunnolle vielä ennen eduskunnan vaalitaukoa.

Kuntaliiton ja Yrittäjien mukaan nyt esityksessä esitetään osin voimassa olevan lain kanssa päällekkäistä lisäsääntelyä, esimerkiksi hankintojen valintaperusteen osalta sekä päätöksen perustelemiseksi.

– Nämä muutokset eivät perustu EU:n hankintadirektiiviin. Muutokset eivät helpota tai selkiytä hankintalain soveltamista ja on omiaan hankaloittamaan sekä hankinnan tekemistä kunnissa että yrityksillä tarjoukseen vastaamista, Yrittäjät ja Kuntaliitto toteavat tiedotteessaan.

Toimitusjohtaja Minna Karhusen mukaan Kuntaliitto on jo pitkään esittänyt, että kuntia koskevaa sääntelyä kevennetään ja kansallisesta lisäsääntelystä pidättäydytään. Tämä koskee myös hankintalakia.

– Nyrkkisääntönä voi pitää, että mitä enemmän hankinnalle asetetaan ehtoja tai monimutkaisia vertailuperusteita, sitä vähemmän kunta saa yrityksiltä tarjouksia. Varsinkin pienet yritykset karsiutuvat pois, jos hankinnasta tehdään kovin vaikeaa, toteaa puolestaan Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari.

Organisaatiot katsovat, että nyt esitetyn sijasta hankintalakia tulisi keventää siltä osin kuin EU-säädäntö sen mahdollistaa.

– Lisäksi vastuullisuuteen ohjaavat kirjaukset tulisi tarvittaessa säätää erillisen lain avulla. Tämä helpottaisi hankintaprosessia sekä tuottaisi paremman lopputuloksen niin kuntien, hyvinvointialueiden, yritysten kuin myös vastuullisuuden näkökulmasta.

Karhusen mielestä hankintalakia on syytä yksinkertaistaa ja turhat mutkat on saatava sieltä pois.

– Kunnissa on huutava pula hankintaosaajista ja tilanne pahentuu, kun osaaminen jakaantuu kuntien ja hyvinvointialueiden välille, hän sanoo.

Jaskarin mukaan tällä erää hankinnat eivät kiinnosta yrityksiä, mikä on suuri ongelma.

– Väljentämällä hankintalakia helpotamme yritysten ja kuntien byrokratiaa. Näin saisimme lisää kilpailua, mikä puolestaan luo uusia innovaatioita, vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä sekä säästää verovaroja, hän toteaa.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta ,
MAINOS