Verkkouutiset

Suomessa on käynnissä yli 20 vihreän eli päästöttömän vedyn investointia, joiden kokonaisarvo on yli 10 miljardia euroa. Kuva: iStock

Vihreän vedyn yli 10 miljardin investoinnit etenevät – tänne laitokset tulevat

Suomeen on suunnitteilla yli 20 vihreän vedyn investointia. Useissa hankkeissa on rahoitukseen liittyviä epävarmuuksia.
Antti Korhonen
Antti Korhonen
Antti Korhonen on Verkkouutisten toimittaja
Extra
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ainakin kolme Suomeen suunniteltua vihreän eli päästöttömän vedyn investointihanketta on edennyt rakennusvaiheeseen asti. Lisäksi yhden miljardiluokan hankkeen tiedetään päättyneen esiselvitysvaiheen jälkeen.

Suomessa on tällä hetkellä yli 20 tiedossa olevaa vihreän vedyn investointihanketta, joiden yhteisarvo on yli 10 miljardia euroa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Suurin osa investointiprojekteista on edennyt ympäristövaikutusten arviointiprosessiin (yva) sekä laitoksen tekniseen ja kaupalliseen suunnitteluun asti.

Useissa hankkeissa lopulliset investointipäätökset on tarkoitus tehdä parin seuraavan vuoden aikana.

Toisaalta monen hankkeen ympärillä on suuria rahoitukseen liittyviä kysymysmerkkejä.

Verkkouutiset selvitti nykyisten vihreän vedyn investointien tilanteen ja lähestyi kysymyksillä yrityksiä, joilla tiedetään tällä hetkellä olevan investointihankkeita.

Kaikki edenneet hankkeet ovat saaneet investointitukia tai rahoitusta pääomasijoittajilta. Vihreän vedyn hankkeiden edistäminen ilman merkittäviä investointitukia onkin tällä hetkellä hankalaa.

Vetymarkkina kasvaa huimasti

Vihreä vety tuotetaan tuuli- ja aurinkovoimalla. Elektrolyysi on keskeinen elementti, koska sen avulla vedyn tuotantoprosessista voidaan saada täysin päästötön.

Teollisuudessa vetyä käytetään muun muassa öljyn, teräksen ja lannoitteiden valmistukseen. Liikenteessä vetyä voidaan käyttää raskaan liikenteen, laivojen ja lentokoneiden polttoaineena.

Vetymarkkinassa ei ole kyse nappikaupasta. Esimerkiksi konsulttiyhtiö Deloitte arvioi maailman vetymarkkinan saavuttavan 1300 miljardin vuosittaisen kasvun vuoteen 2050 mennessä. Kasvusta merkittävä osa tulee vihreän vedyn tuotannosta ja kansainvälisestä kaupasta. Vihreän vedyn tuotanto vaatii valtavia investointeja tuotanto- ja toimitusketjuihin.

Solar Foods rakentaa Vantaalle

Solar Foodsin Vantaalle kaavailema Solein-ruokaproteiinitehtaan rakentaminen on loppusuoralla. Solar Foods hyödyntää elektrolyysillä tuotettua vihreää vetyä ja talteenotettua hiilidioksidia elintarvikeproteiininsa tuotantoprosessissa.

– Käyttöönotto on jo vaiheittain alkanut. Toivotaan, että ollaan vakiotuotannossa ensi vuoden helmikuussa, kertoo toimitusjohtaja Pasi Vainikka.

Investoinnin arvo on noin 40 miljoonaa euroa. Business Finland on myöntänyt investoinnille 33,6 miljoonan euron rahoituksen.

P2X Solutionsin laitos Harjavaltaan

Vety-yhtiö P2X Solutions rakentaa Harjavaltaan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin 20 megawatin laitosta. Tuotannon on määrä alkaa ensi syksyllä, viestittää yhtiön toimitusjohtaja Herkko Plit.

Yhtiöllä on myös suunnitteilla toinen tuotantolaitos Joensuuhun. Tämän hankkeen osalta yva-menettely on tehty ja tästä odotetaan viranomaisten päätöstä. Joensuun laitoksen on tarkoitus olla tuotannossa vuonna 2026.

Yhtiö on ilmoittanut tavoitteenaan olevan 1 gigawatin – eli 1000 megawatin – elektrolyysikapasiteetti vuoteen 2031 mennessä.

Hycamiten vetylaitos Kokkolaan

Myös kokkolalainen kasvuyhtiö Hycamite rakentaa parhaillaan Kokkolaan vetylaitosta. Tavoitteena on saada se valmiiksi ensi kesään mennessä.

Yhtiö on kerännyt 25 miljoonan euron pääomasijoitukset eri sijoittajilta. Myös valtio-omisteinen Ilmastorahasto on myöntänyt projektille 10 miljoonan euron pääomalainan.

Lisäksi yhtiö on solminut esisopimuksen päästöttömän vedyn tuotannosta Yhdysvaltain Oregonissa.

Hycamiten tavoitteena on rakentaa 20 laitosta vuoteen 2030 mennessä toimitusjohtaja Laura Rahikka kertoi lokakuussa Ylelle.

Plug Power talousvaikeuksissa

Euromääräisesti suurinta vihreän vedyn investointia Suomeen suunnittelee yhdysvaltalainen vety-yhtiö Plug Power.

Yhtiö kertoi toukokuussa, että se rakentaa kolme suurta vetylaitosta Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen. Investointien kokonaisarvo olisi yhtiön mukaan noin 4,2-7,8 miljardia dollaria.

Investointien päällä leijuu kuitenkin paljon harmaita pilviä, sillä Plug Power julkisti viime viikolla kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa, jonka perusteella yhtiö on pahoissa talousvaikeuksissa.

Heinä-syyskuussa yhtiön liikevaihto oli 199 miljoonaa dollaria ja liiketappio peräti 274 miljoonaa dollaria. Liiketappio oli kaksi kertaa viime vuoden vastaavaa aikaa suurempi. Lisäksi yhtiö ilmoitti tarvitsevansa lisäpääomaa keskeneräisten projektiensa läpiviemiseen.

Plug Powerin osavuosikatsauksen mukaan Suomen investointien esiselvitysvaihe on tehty ja suunnittelun seuraava vaihe käynnistyy ensi vuoden alussa. Yhtiö arvioi tekevänsä lopullisen investointipäätöksen vuoden 2026 aikana.

Suurinvestoinnin rahoituspohja on kuitenkin tällä hetkellä täysin auki.

Yhtiön liikevaihto oli viime 701 miljoonaa dollaria ja taseen loppusumma 5,8 miljardia dollaria.

Yhtiö on tehnyt viime vuosina raskaasti tappiota. Esimerkiksi viime vuonna sen operatiivinen liiketappio oli 680 miljoonaa dollaria.

Plug Power on myös Nasdaqiin listattu pörssiyhtiö. Osakkeen arvo on vuoden alusta pudonnut yli 60 prosenttia.

Tuotannon aloittaminen vuonna 2026 näyttää tässä vaiheessa epätodennäköiseltä.

Plug Power ei vastannut Verkkouutisten kommenttipyyntöön tehdasinvestointien tai niiden rahoituksen tilanteesta.

Plug Powerin toimitusjohtaja Andy Marsh esitteli toukokuussa yhtiön kaavailemia investointeja Suomeen.
Nordic Ren-Gasilla kuusi projektia

Vuonna 2021 perustetulla projektikehitysyhtiö Nordic Ren-Gasilla on kuusi vihreän vedyn kehityshanketta käynnissä.

Yhtiö suunnittelee laitosinvestointeja Keravalle, Tampereelle, Lahteen, Kotkaan, Mikkeliin ja Poriin.

Toimitusjohtaja Saara Kujalan mukaan Tampereen ja Lahden hankkeiden yva-prosessit ovat valmistuneet ja hankkeille on haettu ympäristölupaa. Muissa neljässä hankkeessa yva-prosessi on käynnissä tai alkamassa.

Ren-Gas sai viime vuoden joulukuussa 25 miljoonan euron sijoituksen saksalaiselta vakuutusjätti Allianzilta. Lisäksi Ren-Gas on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä 45,8 miljoonan investointituen Tampereen hankkeelle.

Kujalan mukaan Tampereen ja Lahden hankkeet ovat suunnittelussa pisimmällä.

– Ensimmäisen hankkeen investointipäätös on tarkoitus tehdä ensi vuoden keväällä. Tuotanto ensimmäisistä hankkeista on suunniteltu alkavaksi vuonna 2026.

Kristiinankaupungista päätös 2024

Suomalaisen CPC Finlandin ja saksalaisen Prime Capitalin yhteisyritys Koppö Energia suunnittelee Kristiinankaupunkiin 200 megawatin vihreän vedyn investointia.

Toimitusjohtaja Erik Trastin mukaan laitoksen tarjouskilpailu ja toimeksiannot on tehty ja luvitus on tällä hetkellä meneillään.

– Yva-selostus valmistuu lähiviikkojen aikana. Rakentamiseen tarvittavat luvat pitäisi olla koossa ensi vuoden keväällä. Investointipäätös on tarkoitus tehdä kesällä 2024, Trast kertoo.

Yhtiön tavoitteena on ottaa laitos käyttöön vuoden 2026 loppuun mennessä.

EPV Energialla hanke Vaasassa

EPV Energia suunnittelee yhdessä Wärtsilän ja Vaasan Sähkön kanssa Vaasaan uusiutuvan vedyn tuotantoon perustuvan sähkön varastointi- ja tuotantolaitoksen rakentamista. Ratkaisu muun muassa mahdollistaisi alhaisen sähkön kysynnän aikana uusiutuvan sähkön käyttämisen vedyn tuotantoon.

Laitosinvestointi on tällä hetkellä kehitysvaiheessa.

– Luvitusprosessia ja perussuunnittelua viedään eteenpäin. Lupatilanteen osalta realistiset arviot päätöksille ovat ensi vuoden alkupuolella, kommentoi EPV Energian kehityspäällikkö Niko Toppari.

Topparin mukaan lopullisen investointipäätöksen aika on virallisten lupien saamisen jälkeen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle 14 miljoonan euron tuen.

Yhtiön tavoite on käynnistää tuotanto vuoden 2025 aikana.

Westenergyn projekti Mustasaaressa

Kiertotalouden ja hiilineutraalin energiantuotannon kehitystä edistävä Westenergy suunnittelee Mustasaareen synteettisen vedyn tuotantolaitosta.

Toimitusjohtaja Olli Alhoniemen mukaan laitoksen suunnittelu ja luvitusprosessi jatkuu. Hankkeen yva-prosessi on käsitelty ja viranomaisilta on saatu vihreää valoa.

Päätöksiä on tarkoitus tehdä ensi vuoden puolella.

– Kun lupapäätökset ja suunnittelu ovat valmistuneet, tehdään investointipäätös – toivottavasti jo vuoden 2024 aikana. Laitoksen käyttöönotto tapahtuisi vuoden 2026 aikana edellyttäen, että kaikki prosessit etenevät suotuisasti, Alhoniemi kertoo.

Helenillä pilottiprojekti Helsingissä

Energiayhtiö Helenin suunnitelmissa on rakentaa Helsingin Vuosaareen vetypilottitehdas.

– Hankkeen teknistä ja kaupallista suunnittelua edistetään ja odotamme työ- ja elinkeinoministeriöltä päätöstä tukirahoituksesta, kommentoi yhtiön vetyliiketoimintaa luotsaava Tuukka Hartikka.

Hartikan mukaan hanke viedään kohti investointipäätöstä, mikäli ministeriöltä tulee positiivinen tukipäätös.

– Koska tukipäätöksessä on kestänyt jo yli vuoden, hankkeen aikataulu on hieman viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta, Hartikka kertoo.

Mikäli investointi toteutuu, tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuonna 2026.

Green North Energyltä investointipäätös 2024

Vihreän energian hankekehitysyhtiö Green North Energy kaavailee Naantaliin vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitosta. Investoinnin arvo olisi noin 600 miljoonaa euroa.

– Meillä on tällä hetkellä yva-prosessi ja laitoksen perussuunnitteluvaihe käynnissä. Tavoitteemme on tehdä investointipäätös vuoden päästä ja laitoksen pitäisi olla tuotannossa syksyllä 2027, kertoo toimitusjohtaja Jussi Ylinen.

Flexens investoi Kokkolaan

Lisäksi investoinnista on ilmoittanut projektikehitysyhtiö Flexens, joka suunnittelee Kokkolaan 300 megawatin vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitosta. Hankeen yva-prosessi on tällä hetkellä käynnissä. Investoinnin arvo olisi noin 500 miljoonaa euroa.

Blastrin investointipäätös 2025

Norjalaisen Blastr Green Steelin Inkooseen kaavaileman vihreän teräksen tehtaan ja vihreän vedyn tuotantolaitoksen investointi on lykkääntymässä vuodella, kertoi Helsingin Sanomat elokuussa.

Hankkeen yva-prosessi on parhaillaan käynnissä ja tulosten on määrä valmistua ensi vuoden aikana. Julkisten tietojen mukana hankkeen investointipäätöstä odotetaan vuoden 2025 aikana. Tuoreimman arvion mukaan tuotanto voisi käynnistyä aikaisintaan vuoden 2027 loppuun mennessä.

Terästehtaan kapasiteetti olisi noin 2,5 miljoonaa tonnia ja investoinnin arvo neljä miljardia euroa.

Myös tämän suurinvestoinnin suurin kysymysmerkki on rahoitus, jota yhtiö on ilmoittanut hankkivansa pääomamarkkinoilta ja velkaa ottamalla.

Vuonna 2021 perustettu Blastr Green Steel on käytännössä start-up -yhtiö, joten neljän miljardin euron investoinnin toteutuminen on kunnianhimoinen tavoite.

Norjalainen Blastr Green Steel kaavailee neljän miljardin euron vihreän teräksen tuotantolaitosta Inkooseen.
Ranuan investointi vaatii tuulivoimapuiston

Irlantilainen ET Fuels suunnittelee Ranuan kuntaan 800 miljoonan euron vihreän metanolin tuotantolaitosta.

Investointi vaatii toteutuakseen myös tuulivoimapuiston rakentamisen alueelle vihreän vedyn tuottamiseksi. Tässä yhteistyökumppanina on valtionyhtiö Neova.

Ranuan kunta on antanut vihreää valoa tuulivoima- ja laitosinvestoinnille.

Verkkouutisten tietojen mukaan investoinnilla on kasassa merkittävä rahoittaja. Hankkeen eteneminen on kohdannut ongelmia tuulivoimapuiston maa-alueiden hallinnan osalta, sillä maanomistajat eivät ole lämmenneet alueiden luovuttamisesta tuulivoimapuistolle.

ET Fuelsin odotetaan tekevän investointipäätöksen vuonna 2027. Verkkouutiset ei tavoittanut yhtiön johtoa kommentoimaan investoinnin etenemistä.

Vantaan Energian hanke suunnittelussa

Vantaan Energian suunnittelema sähköpolttoainelaitos on perussuunnitteluvaiheessa ja parhaillaan arvioidaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ja kannattavuutta. Investointipäätöstä hankkeesta ei ole tehty, kertoo Vantaan Energian viestintäpäällikkö Laura Ristolainen.

Yhtiö ei avaa tarkemmin investoinnin päätöksentekoaikataulua. Hiilineutraalia synteettistä kaasua valmistavaa laitosta on suunniteltu Vantaan Energian jätevoimalan yhteyteen.

Hanke on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä 30,2 miljoonan euron investointituen.

St1 suunnittelee pilottilaitosta

Myös energiayhtiö St1 kaavailee Lappeenrantaan synteettisen polttoaineen pilottilaitosta, joka on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tällä hetkellä esisuunnitteluvaiheessa.

Investoinnin arvo olisi noin 125 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi viime syksynä hankkeelle noin 35 miljoonan euron tuotantotuen. Investointipäätöksen aikataulusta ei ole tietoa.

Nesteeltä päätös 2024

Öljy-yhtiö Neste on ilmoittanut 120 megawatin elektrolysaattoriprojektista, jonka tavoitteena on tuottaa vihreää vetyä yhtiön Porvoon jalostamolla.

Hankkeen esiselvitys on käynnissä, ja yhtiö arvioi tekevänsä investointipäätöksen vuoden 2024 alussa.

Vihreällä vedyllä hiilineutraaliksi

Kahdessa investoinnissa tuotantoprosessi on tarkoitus muuttaa vihreän vedyn myötä hiilineutraaliksi.

Ympäristöteknologian yritys STR Tecoil on ilmoittanut investoinnista, jossa öljynvaihdoista kertyvä jäteöljy muutetaan yhtiön Haminan jalostamolla vihreällä vedyllä uuden voiteluöljyn raaka-aineeksi.

Kouvolalaisen Solvay Chemicalsin investointi tähtää vetyperoksidin valmistuksen muuttamiseen vihreällä vedyllä.

Miljardihanke ei etene

Teräsyhtiö SSAB ja energiayhtiö Fortum tekivät esiselvityksen vedyn avulla valmistettavan fossiilivapaan rautasienen tuotannosta Raahessa.

Hankkeen arvoksi arvioitiin 1-2 miljardia euroa. Yhtiöt tiedottivat marraskuun alussa, ettei nykyisillä edellytyksillä ollut mahdollista löytää kummallekin yhtiölle sopivaa kaupallista mallia. Hanke ei tällä erää etene.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Viikon suosituimmat videot
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Viikon suosituimmat videot

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)