Verkkouutiset

Kuluttajien näkemykset ovat yhä mollivoittoisia. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Valtaosa kuluttajista pitää Suomen taloustilannetta huonona

Kuluttajista yli kolmannes arvioi tammikuussa oman taloutensa olevan heikompi kuin vuosi sitten.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli tammikuussa -12,7, kun se joulukuussa oli -18,5 ja marraskuussa -16,9. Viime vuoden tammikuussa luottamusindikaattori sai arvon -1,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,1.

Tiedot perustuvat kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. tammikuuta 1 002 Suomessa asuvaa henkilöä.

Tammikuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -8,6). Heikointa luottamus oli Pohjois-Suomessa (-18,2). Väestöryhmistä opiskelijat olivat optimistisimpia (-2,0).

Tammikuussa kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-24,8). Tarkempaa tietoa on saatavilla kuvioista ja tietokantataulukoista.

Tammikuussa kuluttajien näkemykset taloudesta paranivat joulukuuhun verrattuna. Tästä huolimatta nykytilan arvio ja odotus omasta taloudesta ja odotus myös Suomen taloudesta olivat edelleen hyvin heikot. Viime vuoden tammikuuhun nähden talouden näkymät olivat nyt selvästi huonommat.

Kuluttajista 35 prosenttia arvioi tammikuussa, että heidän oman taloutensa tila on heikompi kuin vuosi sitten. Vain 21 prosenttia kuluttajista piti omaa talouttaan kyselyhetkellä viimevuotista vahvempana.

Peräti 81 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen taloustilanne on nyt huonompi kuin vuosi sitten, ja vain viisi prosenttia näki sen parempana.

Tammikuussa 19 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Lähes puolet eli 46 prosenttia kuluttajista puolestaan arvioi maamme talouden heikkenevän.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti tammikuussa 28 prosenttia kuluttajista ja 22 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Odotus työttömyystilanteen kehityksestä parani

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa parani tammikuussa pitkän ajan keskitasolle. Kuluttajista 18 prosenttia odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 40 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Tammikuussa työlliset kuluttajat eli palkansaajat ja yrittäjät kokivat omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhan samanlaiseksi kuin keskimäärin pitkällä ajalla.

Työllisistä kuusi prosenttia uskoi uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 15 prosenttia arvioi riskin kasvaneen. Lähes puolet eli 47 prosenttia työllisistä koki tammikuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.

Inflaatio-odotukset laskivat

Tammikuussa kuluttajien odotus inflaatiosta vuoden kuluttua ja nyt myös arvio siitä kyselyhetkellä laskivat jonkin verran.

Kuluttajat arvioivat tammikuussa, että kuluttajahinnat ovat nousseet 8,1 prosenttia viime vuoden tammikuusta ja nousevat 5,3 prosenttia seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 89 prosenttia oli sitä mieltä, että hinnat ovat nousseet vuodessa paljon tai melko paljon, mutta enää 40 prosenttia odotti hintojen nousevan vähintään samaa vauhtia myös tulevina kuukausina.

Lainanottoaikeet alhaalla

Tammikuussa kuluttajista vain 12 prosenttia arvioi ajan otolliseksi lainan ottamiselle ja 36 prosenttia piti säästämistä kannattavana.

Samalla myös aikomukset lainanottoon olivat melko vähäiset. Tammikuussa 14 prosenttia kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat tammikuussa normaaliksi. Samoin mahdollisuuksia säästämiseen ennakoitiin olevan tulevina kuukausina tavanomaisen verran.

Rahaa oli tammikuussa jäänyt säästöön 55 prosentilla kuluttajista ja 72 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Isoja ostoaikeita vähän

Tammikuussa ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin epäedullisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista vain kymmenen prosentin mielestä hetki oli otollinen hintaville hankinnoille.

Aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan seuraavan vuoden aikana oli kuluttajilla tammikuussa erittäin vähän. Ostoaikeet lisääntyivät hitusen joulukuusta, mutta laantuivat vuodentakaisiin verrattuna.

Tammikuussa vain kymmenen prosenttia kuluttajista aikoi lisätä ja melkein puolet eli 47 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Tammikuussa vain 12 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa henkilöauton vuoden sisällä. Asunnon ostoa tai talon rakentamista harkitsi 14 prosenttia kuluttajista. Kuluttajista 18 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa kodin peruskorjaamiseen seuraavan vuoden aikana.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS