Verkkouutiset

Perustuslakivaliokunnan kokoushuone eduskunnassa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Valiokunnan mukaan valmiuslain muutos säädettävä poikkeuslakina

Lakimuutoksen tarkoitus on varmistaa viranomaisten toimivaltuuden poikkeusoloissa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on saanut tänään valmiiksi lausunnon valmiuslain muutosehdotuksesta.

Perustuslakivaliokunnan mukaan valmiuslain muutos ei ole säädettävissä tavallisena lakina, mutta se voidaan säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä poikkeuslakina.

Ehdotuksessa valmiuslain poikkeusolojen määritelmää ehdotetaan täydennettäväksi niin, että määritelmässä otetaan nykyistä kattavammin huomioon erilaiset hybridiuhat.

Lain tarkoituksena on varmistaa viranomaisten mahdollisuudet vastata tehokkaasti ja oikeasuhtaisesti vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen mukaisiin turvallisuusuhkiin.

Hybridiuhkatilanteissa voidaan lakiehdotuksen mukaan soveltaa suurta osaa valmiuslain toimivaltuuksista. Lakiin lisätään myös joitakin uusia toimivaltuuksia.

Perustuslakivaliokunnan mielestä lakiehdotuksella on hyväksyttävät ja painavat perusteet.

Valmiuslakiin nyt ehdotettu uusi poikkeusolo määritelmä on perustuslakivaliokunnan mielestä kuitenkin liian laaja, ja sen soveltamisala on jossakin määrin epämääräinen.

– Poikkeusolomääritelmä ei siksi täytä perustuslakiin sisältyvää lailla säätämisen vaatimusta. Puolustusvaliokunnan tulee täsmentää sääntelyä, lausunto toteaa.

Valiokunnan mukaan poikkeuslakina säädetyn valmiuslain toimivaltuussääntely ei täytä perustuslain vaatimuksia, ja sen soveltamisalan laajentaminen ei nyt ehdotetulla tavalla ole mahdollista ilman poikkeuslakia.

– Perustuslakivaliokunta pitää tärkeänä, että pysyväisluonteisia poikkeuslakeja säädettäessä kiireellistä menettelyä käytetään vain välttämättömistä syistä ja pakottavissa tapauksissa.

Valiokunta kiinnittää huomiota sääntelyn tavoitteeseen ja turvallisuusympäristön muutoksiin eikä valiokunnan mielestä ole estettä sille, että valmiuslakiehdotus käsitellään kiireellisessä perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS