Verkkouutiset

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 87 700. HUOM! LAVASTETTU TILANNE, LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Työttömiä työnhakijoita lokakuussa yli 232000

Avoimia työpaikkoja oli samaan aikaan tarjolla 160500.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä laski lokakuussa 26 700 henkilöllä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lokakuussa 79 800. Kaikkiaan avoinna oli 160 500 työpaikkaa, mikä on 9 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 232 400 työtöntä työnhakijaa. Se on 26 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 500 vähemmän kuin edellisessä kuussa.

Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaina 129 500 henkilöä, mikä on 9 500 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää myös kokoaikaisesti lomautetut.

Koko maassa oli lomautettuna lokakuun lopussa 16 400 henkilöä, mikä on 13 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 10 900 henkilöä, mikä on 8 900 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Syyskuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 1 400:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 87 700

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 87 700, mikä on 20 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 89 300 eli 11 400 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 300 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa eli yhteensä 23 600. Nuorten työttömyyksistä 62,1 prosenttia päättyi tammi-lokakuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa 116 300 henkilöä, mikä on 3 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli lokakuussa 66 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 74,4 prosenttia, mikä on 1,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta ,
MAINOS