Verkkouutiset

Tampereen Sähkölaitoksen Naistenlahden voimalaitos oli viime kaudella tehoreservivoimalana.LEHTIKUVA/TIMO JAAKONAHO

Tehoreservillä turvataan sähkön toimitusvarmuutta

Tehoreservilaitos on saatava käyttöön talvikaudella 12 tunnissa.

Energiavirasto käsittelee parhaillaan seuraavan tehoreservikauden 1.11.2022-31.10.2023 tarjouksia ja pyrkii tekemään päätöksen elokuun loppuun mennessä. Tehoreserviin varatut voimalaitokset varautuvat tuottamaan sähköä, jos markkinaehtoinen sähköntuotanto ei riitä kattamaan kulutusta.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisen toimitusvarmuuden tavoitetason mukaan tehovajeen odotusarvo voi olla enintään 2,1 tuntia vuodessa. Tehovajeella tarkoitetaan sitä, kuinka monta tuntia vuodessa tarjonta ei riitä kattamaan kaikkea sähkön kulutusta. Tämän perusteella Energiavirasto on määrittänyt Suomessa tarvittavaksi tehoreservin määräksi 600 MW.

Tehoreserviin laitokset valitaan Energiaviraston järjestämän tarjouskilpailun perusteella yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Energiavirasto käsittelee parhaillaan saatuja tarjouksia ja pyrkii tekemään hankintapäätöksen elokuun loppuun mennessä.

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltija Fingrid tekee Energiaviraston valitsemien laitosten kanssa käyttösopimuksen ja huolehtii tehoreservin hallinnoinnista.

Tehoreservilain mukaan tehoreservissä toimiva laitos täytyy talvikaudella (1.11.–28.2.) pystyä ottamaan käyttöön 12 tunnin kuluessa Fingridin antamasta käyttöönottokäskystä. Talvikauden ulkopuolella laitoksen on oltava käyttöönottovalmiudessa yhden kuukauden kuluessa käskyn antamisesta.

Tehoreservilaitokset eivät voi osallistua markkinoille tehoreservikauden aikana. Sitä rajoittaa EU:n lainsäädäntö. Laitoksille maksetaan ylläpitokorvaus niiden Energiavirastolle tekemän tarjouksen mukaisesti sekä korvataan mahdollisesta käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset.

Edellisen kerran tehoreserviä on käytetty Suomessa talvella 2009-2010.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS