Verkkouutiset

Puolet kaikista perinnönsaajista sai alle 13 700 euroa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Tällaisia ovat suomalaisten perinnöt – enemmistö jää alle 20000 euron

Lähes puolet kaikista perinnönsaajista oli iältään 45–64-vuotiaita.

Perintöosuuksia sai vuonna 2019 yhteensä 141 900 henkilöä, joista 60 prosenttia sai alle 20 000 euroa. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen uudesta kokeellisesta tilastosta.

Perintöosalla tarkoitetaan lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan perilliselle kuuluvaa osaa perinnöstä. Kun perintöosuus jää alle 20 000 euron, perintöveroa ei makseta.

– Tilastoitavat euromääräiset arvot ovat verotettavia arvoja eli arvoja, joihin veron määrä perustuu. Perintöveron lopulliseen määrään voivat kuitenkin vielä vaikuttaa esimerkiksi mahdolliset veroon tehtävät vähennykset, Tilastokeskuksen yliaktuaari Samuel Ikonen kertoo tiedotteessa.

Lähes puolet perinnönsaajista oli iältään 45–64-vuotiaita. He myös saivat keskimäärin muita ikäluokkia suurempia perintöjä. Puolet kaikista perinnönsaajista sai alle 13 700 euroa. Sen sijaan puolet 45–54-vuotiaista sai perintöosuuksia alle 16 500 euroa ja puolet 55–64-vuotiaista alle 15 900 euroa.

– Perimysjärjestyksen mukaan lapset ovat ensisijaisia perijöitä ja perinnönjättäjät ovat usein vajaa 30 vuotta perinnönsaajia vanhempia, mikä vaikuttaa 45–64-vuotiaiden perinnönsaajien lukumäärään.

– Koska perinnönjättäjien nettovarallisuus, eli varat miinus velat, kertyy usein ajan myötä, 45–64-vuotiaiden perinnönsaajien perintöosuus muodostuu keskimäärin muita ikäryhmiä suuremmaksi, Ikonen selittää.

Vuonna 2019 perinnönsaajista 80 prosenttia sai perintöosuuksia lähisukulaiselta, johon kuuluvat esimerkiksi perinnönjättäjän lapset, lapsenlapset ja puoliso.

– On hyvä huomata, että verotettaviin arvoihin on jo tehty kaikki perityn osuuden arvoon tehtävät vähennykset. Esimerkiksi alaikäisyysvähennyksen enimmäismäärä on 60 000 euroa ja puolisovähennyksen 90 000 euroa.

– Nämä vähennykset selittävät osittain, miksi alle 18-vuotiaiden ja vähintään 75-vuotiaiden tilastoitavat perintöosuudet ovat muita ikäryhmiä alhaisempia. Alaikäisten osuus on ollut vuosittain noin kolme prosenttia ja vähintään 75-vuotiaiden noin viisi prosenttia, Ikonen kertoo.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS