Verkkouutiset

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

SDP haluaa lisätä verotuksen progressiota – Näitä kaikkia veroja kiristettäisiin

Puolueen mukaan Suomen kokonaisveroaste ei ole pohjoismaisessa vertailussa korkea.

– Kestävyysvajeen kattamiseksi SDP katsoo, että veropohjan tiivistäminen on tarpeen seuraavalla vaalikaudella. Lisäverotuottoja tulee kerätä oikeudenmukaisesti vähiten haitallisista kohteista siten, että taloudellinen eriarvoisuus vähenee, SDP:n vaaliohjelmassa todetaan.

SDP julkaisi eduskuntavaaliohjelmansa lauantaina Helsingissä. Ohjelman talouspolitiikan linjaukset löytyvät tämän linkin takaa. Ohjelmassa todetaan, ettei Suomen kokonaisveroaste ole korkea muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Puolueen mukaan verotusta pitääkin Suomessa ”kokonaisuutena uudistaa nykyistä progressiivisemmaksi”.

– Pieni- ja keskituloisten tuloverotus ei saa nousta. Suurituloiset ja varakkaimmat sen sijaan voisivat maksaa nykyistä isompia veroja erityisesti tilanteissa, joissa heidän verotuksensa jää tällä hetkellä alemmaksi kuin muiden saman verran tuloja saavien esimerkiksi pääoma- ja ansiotuloverotuksen erojen vuoksi, ohjelmassa sanotaan.

Suomalaisten verotettavien tulojen mediaani oli Verohallinnon tilastojen mukaan Suomessa vuonna 2021 noin 26 000 euroa. Suurituloisimpien 20 prosentin joukkoon pääsi pääsi noin 46 000 euron verotettavilla tuloilla ja ylimpään tulokymmenykseen vähän yli 60 000 euron tuloilla.

Ohjelmassa todetaan myös, ettei työn verotus saa nousta keskituloisilla.

Tarkkoja lukuja määritelmistä ei anneta. Alle 15 000 euroa ansaitseville puolue ottaisi käyttöön työtulotuen.

SDP myös kiristäisi perintö- ja lahjaverotusta. Pienimpien perintöjen veroa puolue olisi valmis alentamaan.

Perinnöt ovat Suomessa valtaosin verrattain pieniä. Tilastokeskuksen viimeisimmän vuoden 2019 tilaston mukaan valtaosa perinnöistä jää alle 20 000 euroon, eli niistä ei makseta nytkään veroa. Yli 200 000 euron perintöjä sai vain 3 prosenttia perinnönsaajista ja miljoonaperintöjä vain 0,2 prosenttia perinnönsaajista.

Tarkkoja lukuja siitä, mitä määritellään suuriksi perinnöiksi ei puolueen ohjelmasta tai aiemmin julkaistusta talousohjelmasta löydy.

”Mahdolliset veronalennukset” tulee SDP:n mukaan kohdistaa pienituloisiin. Asumiseen kohdistuvia veroja puolue lupaisi olla kiristämättä.

Tilapäisiä veroja suuriin hankintoihin

SDP:n ohjelmassa esitetään ”veropohjien laajentamista ja tiivistämistä”. Sen todetaan lisäävän verotuksen progressiota ja kasvattavan verotuottoja.

– Nykyisin perinnöksi tai lahjaksi annettavien sijoitusten arvonnousu jää pääomatuloverotuksen ulkopuolelle. SDP esittää veropohjan laajentamista, jotta nämä varakkaimmille kertyvät nykyisin verottamattomat tulot eli arvonnousut tulevat verotuksen piiriin. Samalla on varmistettava, että vastaavat sijoitustappiot ovat vähennyskelpoisia verotuksessa, ohjelmassa todetaan.

Lisäksi SDP perisi pankeilta ja muilta arvonlisäverosta sekä vakuutusmaksuverosta vapautetuilta rahoituslaitoksilta veroa esimerkiksi ”rahoitustoimintaveron” muodossa.

– Myös muut yritykset ja kansalaiset eriarvoiseen asemaan asettavat pääomien veropohjaa kaventavat verotuet tulisi poistaa tai uudistaa. Esimerkiksi yrittäjävähennys kohdistuu tällä hetkellä valtaosin suurituloisille yrittäjille, kun taas pienituloiset yrittäjät hyötyisivät enemmän matalammista ansiotuloveroprosenteista, SDP:stä esitetään.

Puolueen mukaan omistamisen verotusta olisi yleisesti lisättävä.

– Verotuksen painopistettä tulee siirtää omistamisen verotukseen ennen muuta veropohjan aukkoja tiivistämällä ja laajentamalla. Keskeistä on puuttua epäkohtiin, jotka mahdollistavat verovälttelyn ja veronkierron, ja joiden seurauksena eräät maksavat vähemmän veroa kuin muut saman verran ansaitsevat ja omistavat. Veropohjaa turvataan myös pitämällä haittaverotuksen taso ennallaan suhteessa yleiseen hintatason kehitykseen samalla tapaa kuin ansiotuloverotuksessa.

SDP esittää myös tilapäisiä veroja esimerkiksi suurten puolustushankintojen rahoittamiseen.

– Keräämällä lisää verotuloja ensisijaisesti varakkaimpien omistuksista ja kohdentamalla veronalennukset pienituloisiin lisätään tasa-arvoa. Verotus on keskeinen osa tulonsiirtojärjestelmää, ja se on välttämätön työkalu, jotta taloudellista eriarvoisuutta voidaan vähentää nykyisestä, SDP:n ohjelmassa sanotaan.

Sokeri, suola ja rasva verolle

SDP:n mukaan verotuksella voidaan edistää kansanterveyttä. Puolue ottaisi käyttöön nykyistä laajapohjaisemman terveysperusteiden veron, joka perustuisi ensi vaiheessa sokerin määrään nykyisen virvoitusjuomaveron tapaan.

Ohjelmassa esitetään lisäksi suolaan ja tyydyttyneeseen rasvaan kohdistuvaa veroa.

Haittaverot puolue sitoisi hintatasoon. Näin on tehty Ruotsissa.

– Jos kaikki valmisteverot sidottaisiin hintatasoon, verotulot olisivat vuositasolla arviolta yli puoli miljardia euroa suuremmat ensi vaalikauden 2024–2027 jälkeen. Samalla on kuitenkin varmistettava, etteivät liikkumisen kustannukset kohtuuttomasti nouse ja ihmisten energian saatavuus turvataan, ohjelmassa sanotaan.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS