Verkkouutiset

Ruokavirastosta kanneltu oikeuskanslerille

Oikeuskanslerilta pyydetään linjausta muun muassa sananvapaudesta työajan ulkopuolella.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on jättänyt oikeuskanslerinvirastoon kantelun Ruokaviraston tulkinnasta, joka liittyy tieteellisten tutkimusten jakamiseen.

Liittoon tuli huhtikuun alussa useita yhteydenottoja jäsenyrityksiltä ja myös ei-jäsenyrityksiltä, joissa kerrottiin, että kunnan terveystarkastaja on vaatinut elintarvikealan toimijaa poistamaan sosiaalisen median kanavastaan tai internet-sivuiltaan tieteellisiä tutkimuksia.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Toimijat joutuivat poistamaan sosiaalisen median kanavistaan muun muassa koronaan liittyviä vitamiinitutkimuksia ja linkkejä lääkäreiden kirjoituksiin, jotka liittyivät vastustuskykyyn tai vitamiineihin.

Toimijoille vaatimusta on perusteltu Ruokaviraston ohjeistuksella, jossa tieteellinen tutkimus tulkitaan myynnin edistämiseksi ja lääketieteellinen tutkimus lääkinnälliseksi väitteeksi. Ruokavirasto on kiistänyt, että kyseessä olisi uusi tulkinta.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton mieelstä ruokaviraston tulkinnan vaikutukset ja valvonnassa tehdyt linjaukset saattavat osoittautua myöhemmin hyvin ongelmallisiksi ja arvaamattomiksi. Tieteellisiä tutkimuksia koskeva linjaus koskee kaikkia elintarvikealan toimijoita, vaikka sitä korona-ajan valvonnan yhteydessä nähtävästi on sovellettu vain pieneen joukkoon elintarvikealan toimijoita.

Tieteellisiä tutkimuksia koskeva tulkinta koskee myös terveydenhuollon ja vähittäiskaupan ammattilaisille annettavaa aineistoa. Lisäksi tulkinta koskee yksityishenkilönä elintarvikealan ammatinharjoittajaa, elintarvikealan yritykseen työsuhteessa olevaa henkilöä sekä jokaista, joka saa palkkion tai korvauksen elintarvikealan yritykseltä (mm. bloggarit, asiantuntijat ja luennoijat). Tulkinta koskee myös suullista viestintää.

Liitto pyytääkin oikeuskanslerilta linjausta ja kannanottoa muun muassa seuraaviin asioihin:

Sananvapaus

Ruokaviraston tulkinta koskee sähköisen ja kirjallisen viestinnän lisäksi muun muassa suullista viestintää. Ruokaviraston mukaan tieteellisten tutkimusten rajoitukset koskevat kaikkia yksityishenkilöitä, joilla on työsuhde elintarvikealan yritykseen tai jotka toimivat elinkeinonharjoittajina. Kiellot ja rajoitukset koskevat näitä henkilöitä nähtävästi myös työajan ja työpaikan ulkopuolella. Rajoittaako tieteellisten tutkimuksen viestimistä koskeva tulkinta elintarvikealan yrityksessä työsuhteessa toimivan henkilön tai elinkeinonharjoittajan sananvapautta aiheettomasti ja ylittääkö Ruokavirasto tältä osin toimivaltansa?

Eri ministeriöiden ja viranomaisten hallinnonalat

Ylittääkö Ruokavirasto ja sitä ohjaava maa- ja metsätalousministeriö toimivaltuutensa ottaessaan valvontaansa kantelussa kuvatun tulkinnan mukaisen terveydenhuollon ammattihenkilöille tarkoitetun aineiston? Ylittääkö kunnan elintarvikevalvonta toimivaltuutensa valvoessaan terveydenhuollon ammattihenkilöille tarkoitettua aineistoa?

Yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen

Kantelun tekijän mukaan koronaepidemian aiheuttamaa poikkeustilaa ei tulisi käyttää uudenlaiseksi koettujen tulkintojen käyttöönottoon. Kantelua varten tehdyt muutamat selvitykset osoittavat, että elintarvikealan toimijat hyvin laajasti ja yleisesti jakavat viestinnässään tieteellisiä tutkimuksia. Joko tieteellisiin tutkimuksiin liittyvää tulkintaa ei ole noudatettu tai sitä ei ole juurikaan valvottu aikaisemmin.

Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että kaikkia saman hallinnon kanssa asioivia kohdellaan tasapuolisesti. Oikeuskansleria pyydetään ottamaan kantaa, onko Ruokavirasto tältä osin noudattanut hallintolakia ja kohdellut toimijoita tasapuolisesti, kun se on mahdollisesti puuttunut poikkeusoloissa toteutetussa valvonnassa vain pienen toimijajoukon tieteellisten tutkimusten jakamiseen ja samalla vuosikausia sallinut vastaavien tieteellisten tutkimusten jakamisen muilta elintarvikealan toimijoilta?

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Viikon suosituimmat videot
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)