Verkkouutiset

Petri Sarvamaa jäädyttäisi yhteisiä arvoja rikkovien maiden EU-rahat

Mepin mukaan oikeusvaltioperiaatteen puutteelliseen noudattamiseen jäsenmaissa täytyy puuttua kiireesti,

Hänen mukaansa esimerkkejä oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta on jo useissa EU-maissa.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) esittelee kantansa oikeusvaltioperiaatteen ja EU:n tukirahat yhdistävään EU-lainsäädäntöesitykseen budjettivaliokunnalle ja talousarvion valvontavaliokunnalle tänään keskiviikkona.

– Jäsenvaltion EU-rahoitus voisi katketa suoraan komission esityksestä, jos jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti eivät sitä vastusta. Samalla pitää kuitenkin erityisesti suojella EU-rahoituksen lopullisia edunsaajia kuten opiskelijoita ja maanviljelijöitä, joita ei voida laittaa kärsimään hallituksensa rikkeistä, summaa Sarvamaa komission esitykseen tekemiään muutoksia.

Hän sisällytti lain tekstiin myös EU-jäsenyysedellytykset ja niistä erityisesti oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen takaavat vakaat instituutiot, sekä korosti tuomiovallan tiukempaa erottamista toimeenpanovallasta ja lainsäätäjästä.

Sarvamaa haluaa ajaa lainsäädäntöesityksen maaliin vielä ennen kevään eurovaaleja.

– Ympäri Eurooppaa on havaittavissa huolestuttavaa kehitystä: Unkari, Puola, Bulgaria, Romania, Malta, Slovakia…”, Sarvamaa listaa.

– Tässä ovat uhattuna eurooppalaisten veronmaksajien rahat. Mutta ennen kaikkea vaarassa on jaettujen arvojen varaan rakennettu keskinäinen luottamus, jota ilman ei voida toimia yhdessä, hän korostaa.

Sarvamaa on yhdessä espanjalaisen sosialistimeppi Eider Gardiazabal Rubialin kanssa Euroopan parlamentin pääneuvottelija asetusehdotuksessa, joka koskee EU-budjetin suojaamista tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita.

Budjettivaliokunta ja talousarvion valvontavaliokunta äänestävät Sarvamaan ja Gardiazabalin mietinnöstä 27. marraskuuta. Parlamentin täysistunto äänestää asiasta joulukuussa Strasbourgissa. Tämän jälkeen alkaa kompromissin etsintä kolmikantaneuvotteluissa parlamentin, komission ja EU-jäsenmaiden muodostaman neuvoston välillä.

Nykyisin EU:n perussopimuksen toisessa artiklassa määriteltyjen arvojen, kuten vapauden, ihmisarvon ja oikeusvaltion loukkaamiseen voidaan puuttua tehokkaasti käytännössä vain, jos jäsenmaat ovat asiasta yksimielisiä artiklan seitsemän mukaisesti. Nyt käsittelyssä olevan lain nojalla jäsenvaltion oikeusvaltiorikkomuksiin voitaisiin puuttua myös ilman yksimielisyyttä.

Uusimmat
MAINOS