Verkkouutiset

Perussuomalaisten maahanmuutto-ohjelma ristiriidassa perustuslain kanssa

Perussuomalaisten julkaisema maahanmuuttopoliittinen ohjelma on osittain ristiriidassa Suomen Perustuslain kanssa, sanoo eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.).

Ohjelmassaan puolue esittää maahanmuuttajien pakkosijoittamista eri puolille Suomea toimeentulotuen ja asumistuen menettämisen uhalla.

– Perustuslain mukaan Suomen kansalaisilla ja maassa laillisesti oleskelevilla ulkomaalaisilla on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Lisäksi ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, joten eri lainsäädännön soveltamisen maahanmuuttajiin voisi olla vaikeasti perusteltavissa myös tältä kannalta, Johannes Koskinen toteaa.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan mukaan on tärkeää, että puolueet pyrkisivät ohjelmissaan huomioimaan niiden soveltumisen perustuslakiimme ja perusoikeusjärjestelmäämme.

– Maahanmuuton alueellisessa ohjaamisessa ei ole syytä loukata perusoikeuksia siinäkään, Koskinen sanoo.

”Tulonsiirtojen varassa elävien maahanmuuttajien määrä pitää erilaisilla toimenpiteillä saada laskemaan niin pieneksi, että heidät pystytään kohtuullisilla resursseilla kotouttamaan osaksi yhteiskuntaa. Lisäksi tällaiset maahanmuuttajat tulee hajasijoittaa eri puolille Suomea sinne, missä heidän asumisensa voidaan edullisimmin järjestää. Tällainen asutuspolitiikka ehkäisee tulijoiden kasautumista ja siten edistää heidän integroitumistaan. Toimeentulo- ja asumistukien tulee olla sidottuja siihen, että tulija asuu siinä paikassa, joka hänelle on osoitettu. Omilla varoillaan hän luonnollisesti on oikeutettu valitsemaan itse asuinpaikkansa”, todetaan perussuomalaisten Maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa.

Uusimmat
MAINOS