Verkkouutiset

Vuokra-asuntobarometrin mukaan ammattimaisten toimijoiden odotukset vuokra-asuntotarjonnan kasvulle ovat vähentyneet jyrkästi, eikä merkkejä tilanteen parantumisesta ole toistaiseksi nähtävissä. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Odotukset vuokra-asuntojen tuotannon kasvusta pohjalukemissa

Korkojen nousu on heikentänyt vuokra-asuntotuotannon edellytyksiä rajusti vuoden 2022 loppupuolelta alkaen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Raklin Vuokra-asuntobarometrin mukaan ammattimaisten toimijoiden odotukset vuokra-asuntotarjonnan kasvulle ovat vähentyneet jyrkästi, eikä merkkejä tilanteen parantumisesta ole toistaiseksi nähtävissä.

– Viime vuosina nopeasti kasvanut tarjonta sekä heikko taloustilanne pitävät vuokrien kehitysodotukset edelleen varsin maltillisina. Pientä piristymistä nähdään kuitenkin vuokra-asuntosijoittamisen yleisessä houkuttelevuudessa, jonka saldoluku nousi nyt positiiviseksi ensimmäistä kertaa sitten kevään 2022.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Vuokra-asuntojen tarjonnan kehitysodotuksia kuvaava saldoluku oli tämän kevään Vuokra-asuntobarometrissa matalampi kuin koskaan aiemmin barometrin vuodesta 2009 alkavassa historiassa.

Edelleenkin yli 40 prosenttia vastaajista ennakoi vuokra-asuntotarjonnan jatkavan kasvuaan, mutta toisaalta yli neljännes vastaajista ennakoi tarjonnan jopa laskevan.

Kasvua odotetaan lähinnä erilaisten valtion tukemien asuntojen tarjontaan, kun taas kaikkien vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja tarjoavien toimijaryhmien tilanne nähdään hankalana.

– Vuokra-asuntotuotannon edellytysten heikkenemisellä oli merkittävä vaikutus rakentamisen volyymien rajuun laskuun vuonna 2023, eikä piristymistä ole odotettavissa kuluvanakaan vuonna, barometrissä todetaan.

Instituutioiden odotetaan kasvattavan vuokra-asuntokantaansa maltillisesti

Matalien korkojen aikana etenkin erilaiset kiinteistösijoitusrahastot ja -yhtiöt kasvattivat ripeästi vuokra-asuntoinvestointejaan. Nyt korkojen nousu ja sijoitusmarkkinaympäristön muutos vastaavasti vaikuttaa voimakkaimmin näihin toimijaryhmiin, Rakli kertoo.

Barometrin vastaajista 57 prosenttia odottaa kiinteistöihin sijoittavien rahastojen vähentävän vuokra-asunto-omistuksiaan tulevan vuoden aikana, kun rahastojen pääomavirrat ovat muuttuneet negatiiviseksi sijoittajien siirtäessä pääomiaan muihin kohteisiin.

Myös asuntoihin sijoittavien kiinteistösijoitusyhtiöiden kasvuodotukset ovat matalampia kuin kertaakaan aiemmin, kun kolmannes barometrivastaajista odottaa yhtiöiden vuokra-asuntotarjontaan laskua ja vain viisi prosenttia ennakoi sen kasvavan.

Instituutiosijoittajat – etenkin eläkevakuutusyhtiöt – eivät ole sijoitusrahastojen ja -yhtiöiden tapaan riippuvaisia velkarahoituksesta.

– Instituutiosijoittajat ovatkin kotimaisista sijoittajaryhmistä ainoa, joiden vuokra-asuntotarjonnan kehityksessä on nähtävissä varovaisia nousuodotuksia, mutta tässäkin ryhmässä tarjontakehityksen saldoluku nousi vain hivenen viime syksyn kaikkien aikojen pohjalukemistaan, barometrissä todetaan.

Odotukset ulkomaisten sijoittajien vuokra-asuntotarjonnan kehityksestä putosivat viime syksyn pienen kohenemisen jälkeen jälleen negatiiviseksi.

Arvioissa vuokra-asuntosijoittamisen yleisestä houkuttelevuudesta on nähtävissä hienoista paranemista muutamaan edelliseen kyselyyn verrattuna, mutta edelleenkin kolmannes vastaajista ennakoi houkuttelevuuden vähenevän tulevan vuoden aikana.

Rahoitus ja sijoittajakysyntä pullonkauloina

Rahoituksen saatavuus ja hinta nousivat barometrissa vuokra-asuntotuotannon edellytyksiä eniten heikentäviksi tekijöiksi syksyllä 2022. Viimeisimmässä kyselyssä yli kolme neljäsosaa vastaajista arvioi rahoituksen saatavuuden heikentävän vuokra-asuntotuotannon mahdollisuuksia nykytilanteessa.

Rakli huomauttaa, että korkoympäristön muutos vähentää myös kiinteistöihin kohdistuvien sijoituspääomien määrää, ja sijoittajakysyntä on parin viime vuoden aikana muuttunut vahvimmasta mahdollistajasta kaikkein pahimmaksi pullonkaulaksi, kun lähes 80 prosenttia vastaajista arvioi sijoittajakysynnän heikentävän asuntotuotannon edellytyksiä.

Vastaavasti tonttien ja työvoiman saatavuus, jotka muutama vuosi sitten koettiin pahimmiksi asuntotuotannon esteiksi, ovat nyt helpottaneet merkittävästi.

Toimialaa pitkään vaivanneiden korkeiden rakennuskustannusten kustannushuippu on takana. Rakennuskustannukset nähdään nyt ennemmin vuokra-asuntotuotannon mahdollistajina kuin hankaloittajina.
Kokonaiskustannusten, lukuun ottamatta työvoimakustannuksia, odotetaan laskevan. Suurin lasku on tapahtunut rahoituskustannuksissa. Kustannusten lasku tukee jatkossa esimerkiksi korjausrakentamisen käynnistymistä.

Vuokrien nousuodotukset heikentyneet viime syksyyn verrattuna

Vuokra-asuntobarometrissa odotukset vuokrien kehityksestä vahvistuivat hienoisesti viime vuoden aikana, mutta putosivat jälleen kevään kyselyssä.

Pääkaupunkiseudulla odotukset ovat positiivisimpia Helsingissä, jossa hieman yli puolet vastaajista odottaa pienten asuntojen vuokrien nousevan, ja suurten asuntojen vuokrien nousuun uskoo lähes kaksi kolmasosaa vastaajista seuraavien 12 kuukauden aikana.

Vantaalla odotukset pysyttelevät edelleen muita pääkaupunkiseudun kaupunkeja maltillisempina, kun pienten asuntojen vuokrien nousuun uskoo 37 prosenttia ja suurempien asuntojen vuokrien nousuun 55 prosenttia vastaajista.

Raklin Vuokra-asuntobarometri kartoittaa alan asiantuntijoiden odotuksia vuokra-asuntomarkkinoiden kehityksestä. Maaliskuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 61 vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijaa. Vastaajista 52 prosenttia edustaa vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen ammattimaisia omistajia ja 18 prosenttia erityyppisiä ARA-vuokra-asuntoja tarjoavia vuokranantajia.

Vastaajien edustamat organisaatiot omistavat yhteensä noin 220 000 vuokra-asuntoa. Kyselyn toteutti Raklin toimeksiannosta KTI Kiinteistötieto Oy.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Viikon suosituimmat videot
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)