Verkkouutiset

Numeroarviointi tulee takaisin alakouluun

Uudistuksen myötä numeroarviointi alkaa kaikissa kouluissa neljännellä luokalla.

Ensi syksynä kaikki neljäsluokkalaiset tulevat saamaan todistuksiinsa numerot.

Asia käy ilmi Opetushallituksen peruskoulun arviointikäytäntöjen uusista linjauksista. Aiemmin numeroarvioinnin on voinut aloittaa opetuksen järjestäjän päätöksellä vuosiluokilla 1–7, mutta viimeistään kahdeksannesta luokasta eteenpäin. Opettaja voi täydentää numeroarviointia sanallisella arvioinnilla.

Nykyiset arvioinnin linjaukset ovat osoittautuneet paikoin monitulkintaisiksi, mistä on seurannut erilaisia käytänteitä kouluihin. Muun muassa arviointiin vaikuttavien suoritusten dokumentoiminen, itsearvioinnin toteuttaminen, sanallisen arvioinnin osuus sekä numeroarvioinnin aloitusajankohta vaihtelevat koulukohtaisesti.

Nyt korostetaan aiempaa selvemmin sitä, että arviointi perustuu oppiaineiden tavoitteisiin, joihin sisältyvät myös laaja-alaisen osaamisen ja työskentelyn tavoitteet. Lisäksi painotetaan palautteen ja vuorovaikutuksen merkitystä arvioinnissa.

– Arvioinnin tehtävät on kirjoitettu auki aiempaa tarkemmin, ja samalla olemme selkiyttäneet arviointiin vaikuttavien suoritusten dokumentointiin liittyviä velvoitteita. Lisäksi itsearvioinnin ja vertaispalautteen periaatteita koulussa on täsmennetty niin, etteivät nämä sekoitu opettajan tekemään osaamisen arviointiin, opetusneuvos Erja Vitikka avaa tiedotteessa.

Uudistus tulee voimaan ensi 1. elokuuta 2020.  Tämän vuoden aikana Opetushallitus laatii 9. vuosiluokalle kansalliset osaamisen kuvaukset oppiaineittain arvosanoille 5, 7 ja 9. Kriteerit määrittelevät, mitä oppilaan tulee osata saadakseen päättöarvioinnissa kyseiset arvosanat. Aiemmin kriteerit on määritelty vain arvosanalle 8.

Uusimmat

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)