Verkkouutiset

Näin työttömille tarjotaan tietoa terveystarkastuksista

Terveydeksi-hankkeen avulla on vahvistettu työttömien tietoisuutta oikeuksistaan ja mahdollisuuksista hakeutua palveluihin.

Kolmivuotinen Terveydeksi-hanke käynnistyi kesällä 2016. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta työttömien oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen, selviää tiedotteesta.

Hankkeessa työskentelee kaksi palveluohjaajaa, jotka ovat kiertäneet eri puolilla maata työttömien yhdistyksissä, EHYT ry:n Elokolo-tiloissa ja muissa matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa sekä ruokajakeluissa järjestäen infotilaisuuksia terveystarkastuksiin liittyen.

Samalla he ovat antaneet henkilökohtaista palveluohjausta. Toiminta on suunnattu yli 30-vuotiaille työttömille.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Sokra-hanke pitää Työttömien Keskusjärjestön ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteistä Terveydeksi-hanketta hyvänä toimintamallina työttömien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Jalkauttamiseen eli henkilökohtaisiin käynteihin perustuva toimintamalli julkaistiin kesäkuussa digitaalisella Innokylä-kehittämisalustalla, josta muut yhdistykset voivat ottaa mallia omaan toimintaansa.

Terveydeksi-hankkeen palveluohjaajat ovat myös kouluttaneet yhdistystoimijoita vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen ja palveluihin opastamiseen. Toiminta on vahvistanut työttömien tietoisuutta oikeuksistaan ja mahdollisuuksista hakeutua palveluihin.

– Kun terveystarkastukseen ohjataan TE-toimistosta, on mahdollista, että terveystarkastus koetaan sanktiona tai siihen kohdistetaan epäilyksiä. Henkilöllä on saattanut olla negatiivisia kokemuksia terveyspalveluista. Pelkkä tieto palveluista ei aina riitä, vaan tarvitaan aktiivisempaa tukea, kuten keskustelua ja kannustamista, tiedotteessa todetaan.

– Palveluiden käyttö edellyttää taitoja, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja voimavaroja. Rinnalla kulkija voi auttaa palveluihin hakeutumisessa ja motivoida asiakasta itse vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa.

Kaikkia työttömiä ei tavoiteta TYP:n ja TE-toimiston avulla, jolloin on tärkeää jalkautua paikkoihin, joissa voi kohdata terveysneuvontaa ja palveluohjausta tarvitsevia henkilöitä. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi ruokajakelut.

Havaintojen mukaan toiminta on vahvistanut työttömien osallisuutta omassa elämässä. Toiminnalla on vaikutettu siihen, että työtön saa tiedon ja rohkaistuu lähtemään terveystarkastukseen ja muihin tarvitsemiinsa terveys- tai sosiaalipalveluihin.

– Tietoisuuden lisääminen oman terveyden ja hyvinvoinnin tärkeydestä ja hoitamisesta vahvistaa omanarvontuntoa ja motivoi terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Uusimmat

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)