Verkkouutiset

Elinkeinoministeri Mika Lintilä. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Kymmenen EU-maata kirjelmöi komissiolle bioenergiasta

Allekirjoittajien mukaan kansallisia erityispiirteitä ei ole otettu komission esityksessä riittävästi huomioon.

Suomi ja yhdeksän muuta EU-maata ovat toimittaneet 21.-22.1. Ranskan Amiensissa pidettävän epävirallisen energiaministerien tapaamisen alla Euroopan komissiolle ja Ranskalle neuvoston puheenjohtajamaana kirjeen, jossa esitetään huoli bioenergian kestävyyskriteereistä.

Komissio on esittänyt muutoksia uusiutuvan energian direktiiviin (RED II) kestävyyskriteereihin vain kaksi viikkoa sen jälkeen, kun direktiivin äskettäin hyväksytyt bioenergian kestävyyttä koskevat säännökset oli saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tästä syystä on kirjeen mukaan liian aikaista tarkistaa bioenergian kestävyyttä koskevia säännöksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan ehdotetut tarkistukset lisäävät kiistanalaisia vaatimuksia bioenergialle ja nostavat selvästi hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Allekirjoittajat toteavat, että jäsenvaltioiden metsänhoitokäytäntöjä, maantieteellistä sijaintia ja energiantuotantoa koskevia kansallisia erityispiirteitä ei ole otettu komission uudessa esityksessä riittävästi huomioon.

Kirjeen mukaan metsien käyttöön ja monimuotoisuuteen liittyvät mahdolliset haasteet on ratkaistava ensisijaisesti muilla keinoin kuin muuttamalla uudelleen bioenergian kestävyyskriteerilainsäädäntöä.

Kirjeessä kannetaan myös erityistä huolta EU:n investointivarmuuden säilymisestä.

– Selvänä uhkana on, että säännösten toistuvat tarkistukset ja uudet vaatimukset lähettävät sijoittajille viestin välttää investointeja bioenergiaan juuri silloin, kun niitä eniten EU:n kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden ja energiasiirtymän kannalta tarvittaisiin, kirjeessä todetaan.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet Ruotsin, Suomen, Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Unkarin, Bulgarian, Tshekin ja Slovenian vastuuministerit. Suomen puolesta kirjeen on allekirjoittanut elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Uusimmat
MAINOS