Verkkouutiset

Ihmisiä kauppakeskuksessa. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Kuluttajien luottamus putosi uuteen pohjanoteeraukseen

Syyskuussa kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku lukema on mittaushistorian 1995–2022 heikoin.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli -18,3 syyskuussa, kun se elokuussa oli -14,9 ja heinäkuussa -15,9. Viime vuoden syyskuussa luottamusindikaattori sai arvon 6,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,9.

Syyskuussa kuluttajien näkemykset omasta taloudestaan heikkenivät selvästi elokuuhun ja varsinkin viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat synkimmät koskaan mittaushistoriassa 1995–2022. Arviot myös oman ja Suomen talouden nykytilasta olivat syyskuussa hyvin heikot.

Peräti 86 prosenttia kuluttajista oli syyskuussa sitä mieltä, että Suomen taloustilanne on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten, ja vain kolme prosenttia näki sen parempana.

Kuluttajista 29 prosenttia arvioi, että heidän oman taloutensa tila on nyt huonompi kuin vuosi sitten. Hieman harvempi eli 25 prosenttia kuluttajista piti omaa talouttaan syyskuussa viimevuotista vahvempana.

Syyskuussa vain 12 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Yli puolet eli 61 prosenttia kuluttajista puolestaan arvioi maamme talouden huononevan.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti syyskuussa enää 19 prosenttia kuluttajista, kun taas jopa 35 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Työttömyyden uhka ennallaan

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa parani syyskuussa neutraalille tasolle. Kuluttajista 19 prosenttia odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 39 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Syyskuussa työlliset kuluttajat arvioivat omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhan pysyneen ennallaan ja yhtä suurena kuin pitkällä ajalla keskimäärin.

Työllisistä seitsemän prosenttia uskoi uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 16 prosenttia arvioi riskin kasvaneen. Toisaalta puolet työllisistä eli 49 prosenttia koki syyskuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.

Hintojen odotetaan nousevan edelleen

Syyskuussa kuluttajien arviot inflaatiosta kyselyhetkellä ja vielä vuoden kuluttua kohosivat edelleen ja samalla mittaushistorian korkeimmiksi.

Kuluttajat arvioivat syyskuussa, että kuluttajahinnat ovat nousseet 7,9 prosenttia viime vuoden syyskuusta ja nousevat 6,7 prosenttia seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 86 prosenttia oli sitä mieltä, että hinnat ovat nousseet vuodessa paljon tai melko paljon, ja 66 prosenttia odotti hintojen nousevan vähintään samaa vauhtia myös tulevina kuukausina.

Oma rahatilanne arvioidaan hyväksi

Syyskuussa ajankohtaa pidettiin erittäin huonona lainanotolle ja jopa säästämiselle. Kuluttajista vain 15 prosenttia arvioi ajan otolliseksi lainan ottamiselle ja enää 37 prosenttia piti säästämistäkään kannattavana.

Silti aikomusta lainanottoon esiintyi yhä kuten pitkällä ajalla keskimäärin kuluttajien keskuudessa. Syyskuussa 16 prosenttia kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat edelleen hyväksi syyskuussa ja mahdollisuuksia säästämiseen ennakoitiin olevan tulevina kuukausina keskimääräisen verran.

Rahaa oli syyskuussa jäänyt säästöön 60 prosentilla kuluttajista ja 72 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Rahankäyttöä vähennetään

Syyskuussa ajankohtaa pidettiin huonoimpana koskaan kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista vain 11 prosentin mielestä hetki oli otollinen hintaville hankinnoille.
Aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan seuraavan vuoden aikana oli kuluttajilla syyskuussa ennätyksellisen vähän. Ostoaikeet laantuivat elokuuhun ja etenkin vuodentakaiseen verrattuna.

Syyskuussa vain kahdeksan prosenttia kuluttajista aikoi lisätä ja jo puolet eli 48 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Auton ostoa seuraavan vuoden aikana harkittiin syyskuussa selvästi vähemmän kuin keskimäärin pitkällä ajalla. Myös asunnon osto- tai rakentamisaikeita riitti enää alle keskimääräisen tason. Lisäksi asunnon peruskorjausta koskevat suunnitelmat vähenivät syyskuussa pitkän ajan tavanomaisiin lukemiin.

Syyskuussa vain 12 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi samoin 12 prosenttia kuluttajista. Kuluttajista 17 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa kodin peruskorjaamiseen seuraavan vuoden aikana.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–18. syyskuuta 1 003 Suomessa asuvaa henkilöä.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS