Verkkouutiset

Kustannusten nousu osuu kaikkiin elintarvikeketjun toimijoihin. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Kaupan mukaan keskustelu on kiihtynyt ja kärjistynyt

Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa laativat ratkaisuehdotukset elintarvikeketjun haasteisiin.

– Keskustelu ruoan alkutuottajien asemasta sekä tuottojen ja kohonneiden kustannusten jakautumisesta elintarvikeketjussa on kuluneen vuoden aikana kiihtynyt ja kärjistynyt, toteavat Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa PTY tiedotteessaan.

– Alkutuotannon toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää kaikille elintarvikeketjun toimijoille ja olennaista maamme huoltovarmuuden kannalta. Haluamme laatimamme aineiston avulla kumota julkisuudessa olleita virheellisiäkin väittämiä ja esitellä ratkaisuehdotuksia hankalassa tilanteessa, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sanoo.

Hän toteaa, että kustannusten nousu muun muassa lannoitteiden, pakkausmateriaalien, polttonesteiden ja energian hinnoissa johtuu pitkälti koronapandemian ja Ukrainan sodan aiheuttamista markkinahäiriöistä.

– Kustannusten nousu osuu kaikkiin elintarvikeketjun toimijoihin, mutta on koskettanut kipeimmin alkutuotantoa.

Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Kari Luodon mukaan nopeasti kohonneiden kustannusten takia kaupan yritykset avasivat aiemmat sopimukset omien kumppaniensa kanssa.

– Kaupan yritysten mukaan neuvottelut ovat johtaneet satojen miljoonien eurojen lisähinnan maksuun elintarviketeollisuuden yrityksille, hän sanoo.

Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa toivovat, että elintarvikeketjuun liittyvää keskustelua käydään faktapohjalta, ja että siinä voitaisiin siirtyä ratkaisujen etsimiseen ja rakentavaan yhteistyöhön.

Järjestöjen mukaan elintarvikeketjussa tulisi esimerkiksi hyödyntää paremmin vuodesta 2020 maksutta kaikkien osapuolten saatavilla ollutta vähittäiskaupan tuoteryhmäraporttia.

– Lisäksi kaupan ja elintarviketeollisuuden yritysten välisissä keskusteluissa vaihdettavaa markkinatietoa tulee pystyä paremmin välittämään alkutuotannolle. Myös kokonaiskuvaa ruokamarkkinoista tulee parantaa ja tähän on ruokapalveluiden osalta foodservice-tukkukaupan ja elintarviketeollisuuden yrityksillä valmisteilla erillinen hanke.

– Ruoka on välttämättömyyshyödyke, jonka hinta on monelle ostopäätöksiä ohjaava tekijä, ja kotimaisen ruoan kansainvälinen kilpailukyky on kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden etu. Nyt tarvitaan pitkäjänteistä työtä elinvoimaisen elintarvikeketjun puolesta, liitoista todetaan.

Kaupan ratkaisuehdotuksia

• Kehitetään keskustelukulttuuria: avointa, rakentavaa ja laadukasta vuoropuhelua alan vetovoiman säilyttämiseksi.
• Pysytään asialinjalla: vältetään kärjistyksiä ja provokaatioita, ei sekoiteta mukaan puoluepolitiikkaa.
• Hyödynnetään faktoja: luodaan tapa koota säännöllisesti yhteinen tilannekuva tilastoista ja tutkimuksista.
• Viestitään positiivisista asioista ja monistetaan niitä. Elintarvikealaa on kyettävä arvioimaan myös sen menestyvien osien kautta.
• Luodaan väline tarkastella kokonaismarkkinan kehitystä, mukaan lukien ruokapalvelut, ja parannetaan tiedolla johtamista jo saatavilla olevien tietolähteiden avulla.
• Luodaan keinoja hallita paremmin poikkeuksellisen suuria tuotantopanosten hintojen heilahteluita.
• Hyödynnetään tuottajaorganisaatioita paremmin tukemaan tuotannon tehostamista sekä hankinta- ja myyntivolyymien kokoamista.
• Uudistetaan maataloustukien rakenne siten, että se palvelee paremmin aktiivituotannon tehokkuutta ja suuntaamista sekä rakennekehitystä.
• Tehdään ruokaviennistä strategisen tason painopistealue elintarviketeollisuuden yrityksille. Tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen on panostettava riittävästi ja on hyödynnettävä myös kaupan yritysten kansainvälisiä verkostoja.
• Elintarvikeketjua koskevan lainsäädännön lisääminen ei ole ratkaisu alkutuotannon ongelmiin. Sääntelyn on tuettava toimialan kehittymistä, kasvua ja kilpailukykyä. Kansallisen sääntelyn on oltava linjassa kilpailijamaiden kanssa.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)