Verkkouutiset

Autoilun kustannuksia voidaan laskea esimerkiksi lieventämällä jakeluvelvoitetta. / LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Epäily rahaministerin uudesta tukimallista – ”Liikutaan vaarallisilla vesillä”

Asiantuntija kehottaa pitämään verotuksen rakenteen yksinkertaisena ja uskottavana.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa kannattavansa polttoainekustannusten hyvittämistä haja-asutusalueilla. Hän ei arvioinut muutoksen aikataulua, koska asuinpaikkaan liittyvää erityiskohtelua ei ole aiemmin ollut tuloverotuksessa tai sosiaaliturvassa.

Ministeri ei selventänyt, mitkä alueet kuuluisivat tuen piiriin, tai olisiko kyseessä suora rahallinen hyvitys vai kohdennettu verohelpotus. Tuki koskisi polttoaineiden ohella muutakin energiankulutusta.

Valtiovarainministeriössä on valmisteltu helmikuusta lähtien tulo- ja alueperusteista tukimallia kotitalouksille, mutta työn arvioidaan valmistuvan vasta eduskuntavaalien jälkeen.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen muistuttaa, että autoilun kustannuksiin voidaan vaikuttaa suoraan esimerkiksi jakeluvelvoitteen lieventämisen kautta.

Hänen mukaansa on olennaista, että verojärjestelmän rakenne pidetään mahdollisimman selkeänä, johdonmukaisena ja tasapuolisena kaikille suomalaisille.

– Kyllä tässä pitää olla erittäin varovainen ja miettiä kokonaisuutta. Helposti päädytään hyvin hankalille urille, jos ruvetaan alueellisesti eriyttämään yhteiskunnan tuloihin vaikuttavia tekijöitä, jotka liittyvät laajasti sosiaaliturvaan ja verotukseen, Teemu Lehtinen sanoo Verkkouutisille.

Erilaiset poikkeamat on pyritty pitämään tasapuolisina. Esimerkiksi pienten ansiotulojen verotusta keventävä työtulovähennys kohtelee samalla tavoin tiettyjä tulotasoja. Paikallisella tasolla kunnat voivat päättää kunnallis- ja kiinteistöverosta.

Veroasiantuntija huomauttaa, että osassa maata asuntojen hinnat voivat olla hyvin kalliita, mutta liikennöintikulut ovat vastaavasti alhaisempia joukkoliikenneyhteyksien päässä asuville. Ihmiset myös pystyvät vaikuttamaan omaan liikkumiseensa.

– Ei ole yksinkertainen asia sanoa esimerkiksi sitä, missä on halpaa tai kallista asua, sillä siihen vaikuttaa monta asiaa. Joku valitsee kalliimman asunnon ja samalla pienemmät liikennekulut, toinen juuri päinvastoin.

– Asumme kuitenkin kaikki Suomessa ilman rajoja, vaikka täällä onkin eri alueita. Ja eri alueiden tilanne vaihtelee, Lehtinen jatkaa.

Ministerin ehdottamassa haja-asutusalueiden tukimallissa liikutaan hänen mukaansa vaarallisilla vesillä.

– Verotuksesta ei pidä tehdä mikromanagerointia, jossa otettaisiin huomioon tietyille alueille yhteisiä tekijöitä ja säädettäisiin ”paikkakuntakohtaisia” veroja. Ei voi sanoa kategorisesti, että tiettyä maakuntaa pitäisi suosia verotuksessa, eikä se olisi myöskään verotuksen periaatteiden mukaista, Teemu Lehtinen toteaa.

LUE MYÖS:
MT: Annika Saarikko kannattaa uutta tukimallia haja-asutusseuduille (VU 10.8.2022)

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta ,
MAINOS