Verkkouutiset

Ennakkoäänestystä Tammiston K-Citymarketissa Vantaalla tiistaina 28. maaliskuuta 2023. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Ennakko- ja laitosäänestysten järjestelyissä puutteita

Oikeusasiamiehen kanslian esittelijät tekivät ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia äänestyspaikkoihin.

Esittelijät tekivät 23.3. ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin Varsinais-Suomen viidessä kunnassa. Ensi kertaa tarkastuksia tehtiin 24.3. myös kolmeen sosiaalihuollon laitosäänestyskohteeseen Uudellamaalla. Yhdelle tarkastukselle osallistui myös Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija.

Tavoitteena oli selvittää vaalisalaisuuden turvaamista, äänestysjärjestelyjä sekä äänestyspaikkojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan esteettömyydessä havaittiin puutteita. Osaan yleisistä äänestyspaikoista ei ollut mahdollista päästä sisään pyörätuolilla omatoimisesti. Pääasiassa yleisillä ennakkoäänestyspaikoilla järjestelyt olivat kunnossa.

Vaalibussia koskevat havainnot olivat myönteisiä, mutta yleisenä ennakkoäänestyspaikkana vaalibussin todettiin olevan ongelmallinen esteettömyyden näkökulmasta.

Vaalisalaisuuden säilymistä laitosäänestyksessä saattoi Sakslinin mukaan vaarantaa erään äänestyspaikan epäonnistunut sijoittelu. Äänestyspaikan takana olevasta sisätilasta ja myös ulkoa ikkunasta oli näköyhteys äänestyspaikalle.

Laitosäänestyksestä saatu äänestäjien ja vaalitoimikuntien palaute oli hyvin myönteistä.

Sakslinin mielestä on tärkeää, että laitosäänestys lisää erityisesti niiden vammaisten ja iäkkäiden henkilöiden äänestysaktiivisuutta, joilla ei ole mahdollista päästä yleisille äänestyspaikoille.

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen tarkastuksen kohteina olivat Raisio, Turku, Kaarina, Paimio ja Salo. Laitosäänestystarkastukset tehtiin Hyvinkäälle, Nurmijärvelle ja Espooseen.

Saksin päätti selvittää omana aloitteenaan Turun ja Kaarinan äänestysjärjestelyjä esteettömyyshavaintojen vuoksi ja vaalibussin käyttöä Salossa.

Hän selvittää myös vaihtelevia kuntien laitosäänestyskäytäntöjä erityisesti laitosäänestyspaikkojen valinnassa, ennakkojärjestelyissä ja yhteistoimintaa laitosten kanssa. Apulaisoikeusasiamies päätti vielä muun ohessa tutkia menettelyä, joka koskee äänestäjän tilannekohtaista kykeneväisyyttä äänestää.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS