Verkkouutiset

Enemmistö pitää ilmastonmuutosta vakavana uhkana

Useampi kuin kaksi kolmesta on muuttanut kulutus- tai käytöstottumuksiaan.

Tulevissa eduskuntavaaleissa 40 prosenttia äänestäjistä sanoo valitsevansa ehdokkaan, joka toimii ilmastonmuutoksen torjumiseksi, kertoo tuore tutkimus.

Energiayhtiö Loisteen Taloustutkimuksella teettämän mielipidekyselyn mukaan suomalaisista 41 prosenttia on vähentänyt punaisen lihan syömistä, 32 prosenttia oman auton käyttöä, 25 prosenttia lentomatkustamista, 16 prosenttia jättänyt lapset hankkimatta ja yksi prosentti hankkinut sähköauton torjuakseen ilmastonmuutosta.

Kaikkiaan 71 prosenttia suomalaisista on muuttanut kulutus- tai käyttäytymistottumuksiaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Eniten vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnasta suomalaiset sälyttävät suurille valtioille (74 %), mutta jo toisena itselleen eli tavallisille ihmisille (72 %). Seuraavaksi suurimmat odotukset kohdistuvat EU:hun (67 %), yrityksiin (65 %) sekä eduskuntaan ja energiayhtiöihin (61 %).

Ihmisten intoa toimia selittää heidän kokemansa huoli ilmastonmuutoksesta, sillä todellisena ja vakavana uhkana sitä pitää 76 prosenttia ja vain yhdeksän prosenttia on asiasta eri mieltä.

– Tutkimuksesta huomaa sen, että suomalaiset ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti ja ovat valmiita muuttamaan käyttäytymistään sen vuoksi. Yhteiskuntarakenteiden on kuitenkin muututtava ja poliittisten päättäjien otettava asia vakavasti, jotta kansalaisten toimista saataisiin todellista ilmastohyötyä, Ilmastopaneelin puheenjohtaja, Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen sanoo.

Ilmastoahdistusta

Suoranaista ilmastoahdistusta potee 17 prosenttia suomalaisista. Tässä joukossa korostuvat naiset, 18–34-vuotiaat, suurissa kaupungeissa asuvat, opiskelijat sekä yrittäjät ja johtavassa asemassa olevat.

Viimeaikaiset uutiset ilmastonmuutoksesta ovat ahdistaneet 29 prosenttia kansalaisista ja 32 prosenttia pelkää tulevaisuutta ilmastonmuutoksen takia.

Kulutustottumusten lisäksi ilmastoasiat vaikuttavat suomalaisten äänestyskäyttäytymiseen. Vastaajista 51 prosenttia sanoo ehdokkaan ilmastonäkemysten vaikuttavan äänestyspäätökseen vaaleissa ja 40 prosenttia aikoo äänestää eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka toimii ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Vastaajista 43 prosenttia pitää Suomen nykyistä ilmastopolitiikkaa liian kunnianhimottomana.

Energiayhtiö Loisteen tilaama tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internetpaneelissa ja siihen vastasi 1048 täysi-ikäistä suomalaista 23.–28.1.. Aineisto on painotettu sukupuolen, iän ja asuinpaikkakunnan mukaan väestöjakaumaa vastaavaksi.

Uusimmat
MAINOS