Verkkouutiset

Ekonomistin mielestä Italia yrittää Brexitin varjolla venyttää pankkien tukisääntöjä

Ekonomisti Roger Wessmanin mukaan Italiaa ei tällä hetkellä uhkaa pankkikriisi, vaan Italian hallitus pyrkii saamaan ratkaisun pankkiensa vakavaraisuusongelmaan venyttämällä euroalueen yhteisiä sääntöjä.

Tuoreiden lehtitietojen mukaan Italian pääministeri Matteo Renzi olisi päättänyt käyttää italialaispankkien tukemiseen tarvittaessa julkista rahoitusta vastoin EU:n vuoden alussa voimaantulleita pankkisääntöjä.

Sääntöjen mukaan ongelmapankkeja ei voi enää pelastaa julkisin varoin, vaan rahoituksen pitää tulla pankkien asiakkailta.

Italian pankkien ongelmat eivät ekonomisti ja konsultti Roger Wessmanin mukaan sinällään ole mitenkään uusia, vaan ne ovat olleet jo kauan tiedossa.

– Italian hallitus on pitkään etsinyt keinoja, millä pystyttäisiin vahvistaman maan pankkien vakavaraisuutta ja siten luoda perusta luotonannon kasvulle ja sitä kautta talouden elpymiselle, Wessman kertoo Verkkouutisille.

Italialaisten pankkien on kuitenkin vaikea saada markkinoilta pääomaa, sillä niiden pankkiosakkeiden arvot ovat tänä vuonna pudonneet eikä niitä tällä hetkellä pidetä tuottavina sijoituskohteina.

Ennen kuin veronmaksajien rahoja voi laittaa pankkien pääomittamiseen, pitää EU:n kriisinhallintajärjestelmän mukaan pankin velkojien saatavia ainakin jossain määrin kirjata alas. Näin saataisiin niin sanottu sijoittajavastuu toteutumaan.

Italialaiset ovat Wessmanin mukaan kuitenkin haluttomia käyttämään kriisimekanismia, joka on tarkoitettu tilanteeseen, jossa pankin vakavaraisuus on horjunut eikä pankki enää pysty hoitamaan velkojaan. Pelkona, että tällaisen mekanismin käyttö vain nakertaisi entisestään luottamusta Italian pankkijärjestelmään.

– Italian kohdalla ei ole ollenkaan selvää, että pankeilla varsinaisesti olisi maksukyvyttömyysongelma. Pankit ovat läpäisseet stressitestitkin, joten niiden vakavaraisuus täyttää ainakin virallisten arvioiden mukaan vaatimukset, Wessman huomauttaa.

Hänestä näyttää siltä, että italialaiset pyrkivät nyt käyttämään brexitin jälkeistä epävarmuutta tekosyynä poliittisen tilanteen venyttämiseen. He yrittävät saada muut taipumaan siihen, että nyt on meneillään sellainen kriisitilanne, jossa ei tarvitse noudattaa kriisien hallintamekanismin määräyksiä. Tällöin Italia voisi pääomittaa pankkejaan veronmaksajien rahoilla.

– Jos niin kävisi, niin kyllähän se selkeästi kertoisi, että euroalueella ei olla valmiita noudattamaan laadittua suunnitelmaa tai sitten suunnitelmaa ei ole laadittu niin, että se sopeutuisi euroalueen poliittiseen järjestelmään, Wessman arvioi.

Hän ei kuitenkaan usko, että Italian hallitus olisi valmis uhmaamaan avoimesti eurojärjestelmää. Silloin saatu hyöty pankkien pääomittamisesta julkisin varoin menetettäisiin, kun luottamus Italiaan horjuisi ja eurojärjestelmä menisi jälleen sekaisin.

Lue myös:

Pankkikriisi uhkaa Italiassa – pankkiunionin uskottavuus vaarassa

Uusimmat
MAINOS