X
SULJE MAINOS

119 miljoonaa EU-kansalaista on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä

Euroopan unionin 28 jäsenmaan kansalaisista 23,7 prosenttia eli köyhyys- tai syrjäytymisuhassa vuonna 2014.

Suomessa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 16,8 prosenttia kotitalousväestöstä, noin 904 000 henkilöä. Tiedot ilmenevät EU:n tulo- ja elinolotilastosta. Suomen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tulonjakotilastoon.

Köyhyys- tai syrjäytymisriski oli Euroopassa suurin Makedoniassa, Serbiassa, Romaniassa ja Bulgariassa, pienin Islannissa. Suomen osuus on EU-maiden viidenneksi matalin.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevia ovat pienituloiset, vakavaa aineellista puutetta kokevat tai vajaatyöllisessä taloudessa asuvat henkilöt. Valtaosassa maita pienituloisuus on näistä yleisintä. Pienituloisiin kotitalouksiin kuului 17,3 prosenttia EU:n jäsenmaiden väestöstä vuonna 2014.

Suomen osalta köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista on saatavilla tietoja jo vuodelta 2015. Tuolloin köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 16,6 prosenttia väestöstä eli 896 000 henkilöä. Osuus siis laski hieman edellisvuodesta.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus on vaihdellut Suomessa 16 ja 17,9 prosentin välillä vuosina 2005–2015. Suomen köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla elävien osuudesta suuri osa selittyy pienituloisuudella, sillä keskimäärin kolme neljästä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevasta on pienituloisia.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt