Työhön palaaminen onnistuneesti voi olla hyvin haastavaa vakavan sairastumisen jälkeen. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Yrittäjien työkyky vaarassa ilman lomaa

Liian pitkät työviikot ja liian lyhyet lomat voivat pahimmillaan viedä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työeläkeyhtiö Elon kyselyyn vastanneista yrittäjistä hieman yli 60 prosentilla oli työkyky vaarantunut yhden tai useamman tekijän takia. Tällaisia tekijöitä olivat lievät työuupumusoireet, alentunut työkyky, heikentynyt oma arvio kyvystä jatkaa työssä kahden vuoden kuluttua, sairauspoissaolot ja taloudellinen ahdinko.

Vaarassa olevien osuus oli suhteellisesti suurin alle 30-vuotiailla.

– Lähes kolmasosa yrittäjistä, joiden työkyky on vaaravyöhykkeellä, kertoi tekevänsä vähintään 55-tuntista työviikkoa. Osa tästä joukosta kertoi työskentelevänsä vähintään 65 tuntia viikossa. Tutkimustiedon mukaan yli 55 tuntia viikossa työskentelevillä on lievästi kohonnut riski saada masennusoireita, kertoo Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Marjo Wallin tiedotteessa.

61 prosenttia yli 55-tuntista työviikkoa tekevistä yrittäjistä kertoi kärsivänsä vähintään lievästä työuupumuksesta. Alle 55 tuntia työskentelevistä alle puolet kertoi kokevansa työuupumuksen oireita.

Kyselyn mukaan pitkää työviikkoa painavat työkykyriskissä olevat yrittäjät pitävät vähemmän lomaa kuin muut yrittäjät. Heistä 63 prosenttia kertoi lomailleensa vain enintään kaksi viikkoa tai ei lainkaan viimeisen vuoden aikana. Hyvinvoivista yrittäjistä 59 prosenttia oli lomaillut 3–4 viikkoa tai enemmän.

– Työkykynsä äärirajoilla sinnittelevistä yli kolme neljäsosaa kertoi tekevänsä töitä myös vapaa-ajalla, kun taas hyvässä tilanteessa olevista yrittäjistä 40 prosenttia tekee työtä vapaalla, Wallin kertoo.

Hänen mukaansa yrittäjien olisi hyvä pitää 2–3 viikkoa lomaa vuodessa, jos se vain on mahdollista. Jos yrittäjä ei huolehdi työkyvystään, ennen pitkää yritystoiminta ja terveys kärsivät.

– Työhön palaaminen onnistuneesti voi olla hyvin haastavaa vakavan sairastumisen jälkeen. Pahimmassa tapauksessa yrittäjä joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle, Wallin varoittaa.

Joka kymmenes viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle jääneistä oli yrittäjä. Heistä yli 60 prosenttia oli miehiä.

Elon kysely tehtiin touko–kesäkuussa 2018 yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa. Kyselyyn vastasi yhteensä 964 yrittäjää,

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt