Europolin mukaan naisten osuus ISIS-järjestössä on "korvaamaton" ja he ovat toimineet myös taistelijoina. LEHTIKUVA/AFP

”Vierastaistelijoiden paluu perheineen on estettävä”

Kansanedustaja vaatii tiukkoja toimenpiteitä ns. vierastaistelijoiden ja heidän perheenjäsentensä paluun estämiseksi.

– Viime aikoina on käyty keskustelua siitä, miten Suomen tulisi toimia esimerkiksi Irakiin tai Syyriaan matkustaneiden vierastaistelijoiden ja heidän perheenjäsentensä suhteen. Kysymyksiä ovat herättäneet, olisiko Suomen sallittava kyseisten henkilöiden palaaminen takaisin maahan ja missä rikokset, joihin vierastaistelijat ovat mahdollisesti syyllistyneet, tulisi käsitellä, toteaa kansanedustaja Olli Immonen (ps.).

Matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten kriminalisoitiin Suomessa vuonna 2016. Immonen muistuttaa, että säännös tuli voimaan vasta, kun huomattava osa Suomesta lähteneistä vierastaistelijoista oli jo matkustanut kohteeseensa.

– Tällainen matkustaminen voidaan kuitenkin tulkita esimerkiksi terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluna. Ulkomailla tehdyt terrorismirikokset voidaan tuomita Suomessa, jos tekijä on Suomen kansalainen tai rikokset voidaan tuomita kansainvälisinä rikoksina, hän toteaa.

Tähän mennessä on esitetty mahdollisuutta tuomita vierastaistelijoiden rikokset joko Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa (ICC) tai erikseen perustettavassa kansainvälisessä tuomioistuimessa.

– Oikeudenkäynnit voitaisiin järjestää myös kriisialueilla paikallisissa tuomioistuimissa tai alueelle perustettavassa sekamuotoisessa kansallisessa ja kansainvälisessä kokoonpanossa, Immonen sanoo.

Hänen mielestään kansalaisuuden menettäminen on tehtävä mahdolliseksi kansallista turvallisuutta vaarantavan toiminnan perusteella, mikäli henkilö syyllistyy terrorismirikokseen.

– Lähtökohtaisesti kaikilta kansallista turvallisuutta vaarantavilta kaksoiskansalaisuuden omaavilta henkilöiltä on poistettava Suomen kansalaisuus ja heidät tulee karkottaa maasta. Lainsäädännön tulee myös mahdollistaa oleskeluluvan peruminen ja maahantulokiellon määrääminen vierastaistelijoille kansallisen turvallisuuden perusteella jo heidän ollessaan konfliktialueella, Immonen vaatii.

– Mikäli henkilölle on myönnetty määräaikainen oleskelulupa Suomeen kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella, tulee henkilön suojeluasema ja oleskelulupa lakkauttaa tai peruuttaa. Taistelualueelta tulevan henkilön palaaminen Suomeen täytyy estää, mikäli henkilön arvioidaan vaarantavan kansallista turvallisuutta, myös naiset ja lapset voivat olla uhka yhteiskunnan turvallisuudelle, Immonen jatkaa.

ISIS:n toimintaan osallistuneet naiset ovat kertoneet norjalaislehti Verdens Gangille, että naiset ovat olleet järjestössä aktiivisia. He ovat saaneet asekoulutusta ja ommelleet räjähdeliivejä itsemurhapommittajille sekä houkutelleet muita henkilöitä ISIS:n alueelle internetin ja puhelimen välityksellä.

– Europolin terrorismin vastaisen yksikön 14.6. julkaisema raportti tutki ISIS:n levittämää propagandaa vuosien 2014-2018 aikana. Europolin mukaan naisten osuus järjestössä on ”korvaamaton” ja he ovat toimineet myös taistelijoina, Immonen muistuttaa.

Terrorismin torjunnan kansainvälisessä keskuksessa (ICCT) työskentelevä tutkija Seran de Leede kertoi Helsingin Sanomille, että ”tapoja, joilla naiset työskentelevät jihadin eteen, voidaan pitää aivan yhtä merkittävinä kuin operatiivisia tehtäviä. Päättäjien ei tulisi pitää naisia vain uhreina. Naisilla voi olla vahva ideologinen vakaumus ja halu edistää jihadia”.

Kansainvälisen terrorismin tutkija Antti Paronen on suositellut, ettei Suomesta ISIS:n riveihin matkustaneita naisia päästettäisi takaisin kotimaahan heihin liittyvän riskin vuoksi.

Immonen huomauttaa, että monet Euroopan maat eivät halua terroristijärjestössä taistelleita kansalaisiaan takaisin, ja ne pyrkivät myös muokkaamaan lainsäädäntöään niin, että vierastaistelijoiden paluu voidaan estää.

– Vierastaistelijoita perheineen on palannut ja palaa jatkossakin Suomeen, joten siksi Suomen on ratkaistava ongelma ripeästi. Hallituksen on tehtävä kaikkensa, jotta suomalaisia voidaan suojella terrorismilta, Immonen sanoo.

Immosen mukaan Suomeen palaavat vierastaistelijat ja joissakin tapauksissa myös rikoksiin osallistuneet puolisot eivät saa liikkua vapaasti maassamme.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt