Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Vasemmistoedustaja kävisi läpi VTV:n raportit – eritoten HX-hankkeen

Kansanedustajan mukaan Tytti Yli-Viikarin kauden tarkastusraportit on käytävä uudelleen läpi.

Eduskunnan kansliatoimikunta päätti torstaina pidättää Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virastaan.

Kansanedustaja Johannes Yrttiahon (vas.) mukaan ”tarkastustoimintaan näyttää pesiytyneen rakenteellinen korruptio, jossa ei ole kyse vain virka-aseman tai viraston varojen väärinkäytöstä”.

– Julkisuuteen on noussut myös vakavia viestejä VTV:n tarkastustoiminnan alasajosta, tarkastusten tulosten ja tarkastusraporttien vesittämisestä ja muokkaamisesta tarkastuskohteille mieluisammiksi, hän sanoo.

– On selvää, että kaikki Yli-Viikarin kauden raportit on käytävä uudelleen läpi ja selvitettävä avoimesti, kuinka tarkastuksen tuloksia on VTV:n johdon toimesta muokattu, vaatii Yrttiaho.

Hänen mukaansa raporttien manipuloinnilla voi olla vakavia yhteiskunnallisia seurauksia.

– Esimerkiksi toimeentulotuen perusosan siirtoa Kelaan koskevan raportin vesittäminen on voinut osaltaan estää ja hidastaa Kelan ongelmien korjaamista. Siten tarkastustulosten peittely on voinut aiheuttaa lisävaikeuksia kymmenille tuhansille minimitoimeentulolla eläville.

– Kymmenien miljardien eurojen hävittäjähankinnan eli HX-hankkeen kustannuksia käsittelevä tarkastuskertomus, on sekin käytävä avoimesti uudelleen läpi, Yrttiaho vaatii.

Hänen mielestään on kyseenalaista, että laaja raportti on lähes kokonaan salattu, myös kustannuksia käsittelevät osat. Vain finanssipoliittisia vaikutuksia yleisellä tasolla käsittelevä osa on julkinen.

– VTV allekirjoittaa puolustusministeriön ja valtioneuvoston esittämiä lukuja myötäillen vain 20 miljardin kokonaiskustannukset, vaikka muun muassa eduskunnan puolustusvaliokunnan lausunnossaan esittämä kustannusrakenne tuottaa 30 miljardin kustannukset. Epäselvyys on kymmenen miljardin luokkaa, Yrttiaho sanoo.

– HX-hankkeen kuluarviota on kaunisteltu alkuperäisestä 30 miljardista 20 miljardiin euroon, mikä on selvästi alakanttiin. VTV:n rooli HX-hankkeessa vaikuttaa julkisuuteen annettujen tietojen perusteella juuri siltä Yli-Viikarin luoman uuden toimintamallin mukaiselta ”vaikuttavuustyöltä” ja ”hallinnon rinnalla kulkemiselta”, jossa hallintoa autetaan ”uudistumaan”, mutta päätöksenteon läpinäkyvyyden ja laillisuuden sekä julkisten varojen käytön valvominen on enemmän sivuseikka, Yrttiaho jatkaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt