X
SULJE MAINOS
Vesihuollon kaltaisten luonnollisten monopolien päätösvallan halutaan säilyvän julkisella sektorilla. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Voidaanko vetemme myydä? Valiokunta vastaa että ei

Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää yksimielisesti Vesi on meidän -kansalaisaloitteen hyväksymistä.

Valiokunta edellyttää kansalaisaloitteen pohjalta, että valtioneuvosto käynnistää mahdollisimman pian vesihuoltolainsäädännön uudistuksen yhteydessä lainsäädännön valmistelun, jolla varmistetaan julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa.

Valiokunta toteaa, että vesihuollon ja puhtaan juomaveden saatavuuden kannalta on keskeistä, että kansallisista vesivaroista ja niiden riittävyydestä ja laadusta pidetään huolta.

– Vesihuolto on yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeinen toiminto ja terveysvaatimukset täyttävän talousveden saannin turvaaminen sekä jätevesien asianmukainen käsittely on elintärkeää. Ihmis- ja perusoikeuksien varmistamiseksi on tärkeää, että kansallinen lainsäädäntö takaa pinta- ja pohjavesien kestävän käytön, mietinnössä todetaan.

Valiokunta toteaa, että julkisen sektorin vahvuudet palveluiden tuottamisessa liittyvät erityisesti tilanteisiin, joissa voiton tavoittelu ei tuota optimaalista tulosta esimerkiksi kilpailun puutteen tai sen takia, että toiminnassa on syytä huomioida sellaisia yhteiskunnallisesti tärkeitä tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa voiton maksimoimisen kanssa.

Niin ikään mietinnössä todetaan, että vesihuolto on yhteiskunnan välttämättömyyspalvelu, johon liittyy terveydensuojelun, yhdyskuntakehityksen ja ympäristönsuojelun näkökulmia.

– Lisäksi vesihuolto on osa kriittistä infrastruktuuria, joten siihen liittyy myös kansallinen huoltovarmuusnäkökulma. Näiden vesihuollon ominaispiirteiden vuoksi valiokunta katsoo, että vesihuoltolaitosten ja vesihuoltoinfrastruktuurin tulee olla ensisijaisesti julkisessa omistuksessa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt