Valejuristit huijaavat turvapaikanhakijoita – Yle: Asianajajan käyntikortissa lukikin ylioppilas

Vastaanottokeskuksissa pyörii epäpäteviä avustajia, jotka yrittävän rahastaa turvapaikkaprosesseilla.

Valelakimiehet yrittävät tehdä rahaa turvapaikanhakijoiden kustannuksella, kertoo Yle.

Esimerkiksi Lahden seudun vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijat ovat värvänneet oikeusavustajikseen muun muassa kattofirman asentajan ja putkimiehen.

Asianajajana on jopa esiintynyt henkilö, jonka käyntikortissa luki tittelinä ylioppilas.

Turvapaikanhakijat tarvitsevat lakimiehen apua varsinkin turvapaikkapuhutteluissa, joissa pyritään selvittämään kansainvälisen suojelun tarve. Päätökset saatetaan tehdä tapauskohtaisesti nopeasti ja oikeusavustajan on osattava vedota hakemuksen kannalta olennaisiin seikkoihin turvapaikanhakijan kertomuksesta.

Päijät-Hämeen oikeusaputoimiston oikeusavustaja Tea Hagstedtin mukaan epäpätevien avustajien motiivina on raha. Oikeusaputoimistossa ei ole kuitenkaan selvyyttä, miten epäpätevät avustajat rahastavat turvapaikanhakijoita.

”Yritämme parhaamme mukaan organisoida tilannetta. Yritämme infota vastaanottokeskuksien henkilökuntaa ja tarkastaa oikeudenkäyntiavustajaluettelosta, onko kyseisellä avustajalla pätevyys. Turvapaikanhakijat ovat olleet kiitollisia, kun olemme kertoneet epäpätevistä avustajista”, Hagstedt sanoo.

Laki ei kiellä epäpäteviä oikeusavustajia toimimasta avustajina ulkomaalaislain mukaisissa asioissa. Ulkomaalaislakia pyritään kuitenkin muuttamaan siltä osin, että turvapaikanhakijoiden kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa avustajana ei voisi toimia kuin asianajaja tai julkinen oikeusavustaja. Muutos astuu voimaan aikaisintaan toukokuussa.

Kommentit